Laatste update: 20 juni 2019

 

1. Introductie

Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u gebruik maakt van onze diensten. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen uw privacy én uw vertrouwen beschermen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op ons gebruik van uw persoonsgegevens. Telkens als wij persoonsgegevens ontvangen, zijn wij verplicht deze te gebruiken in overeenstemming met gegevensbeschermingswetgeving. Lees alstublieft dit document door om meer te weten te komen over hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, en delen, wanneer u gebruik maakt van onze producten/diensten, en/of van onze websites, applicaties, en andere diensten, zoals online promoties, acties, evenementen en wedstrijden, of wanneer u ons contacteert op enige wijze.

 

Essent Belgium NV (hierna: Essent Belgium) heeft diverse websites welke allemaal deze gezamenlijke privacyverklaring delen. Onze websites bevatten mogelijk hyperlinks naar websites beheerd door derde partijen. Deze derde partij websites zullen elk hun eigen privacyverklaring gebruiken. Wij verzoeken u deze verklaringen door te nemen, daar wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor het privacybeleid van dergelijke websites van derden, en uw gebruik van die websites op eigen verantwoordelijkheid is.

 

2. Wie is Essent Belgium?

Essent Belgium is een energieleverancier in de Belgische markt. Het bedrijf maakt deel uit van de innogy groep, een van de grootste duurzame energiebedrijven in Europa. Het hoofdkantoor is gelegen in Kontich (Antwerpen). Essent Belgium staat voor optimisme in een markt die continu beweegt: 170 enthousiaste medewerkers zetten zich elke dag in om grote en kleine oplossingen te bieden die het leven van onze 500.000 klanten comfortabeler maken.

 

2.1. Onze missie

We durven initiatieven te nemen die nodig zijn om energie ook in de toekomst te garanderen. Met onze expertise maken we mensen bewust van de mogelijkheden en uitdagingen op de energiemarkt. Zo bieden we inspiratie en nodigen we medewerkers, klanten en overheden uit om te participeren in vernieuwende oplossingen. Want energie is van ons allemaal!

 

3. Welke informatie verzamelt Essent Belgium over mij?

Wanneer u deelneemt aan, toegang krijgt tot of inlogt bij onze diensten, activiteiten of online inhoud, zoals nieuwsbrieven, wedstrijden, web en mobiele notificaties, of wanneer u een account aanmaakt en daarbij gebruik maakt van het Essent Belgium online registratiesysteem, ontvangen wij mogelijk persoonsgegevens van u. Dit omvat uw naam, e-mailadres, postadres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, facturen, krediet historiek, bankrekeningdetails, netwerkgegevens, meetgegevens.

 

Gelieve te letten op het feit dat we ook bijkomende persoonsgegevens kunnen verzamelen. In sommige gevallen verzamelen we gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot het sociaal tarief of om u een betere en meer gepersonaliseerde service te kunnen bieden.

 

We verzamelen daarnaast informatie over uw gebruik van onze mobiele Apps, onze websites, of andere online inhoud van Essent Belgium. Dit omvat het bijhouden van unieke online identificatiekenmerken zoals IP-adressen. Dit zijn nummers die een specifieke computer of andere netwerk apparaat kunnen identificeren op het internet. Andere informatie die wij online van u verzamelen omvatten advertentie voorkeuren, gebruikers IDs, en apparaat IDs.

 

4. Hoe gebruikt Essent Belgium mijn persoonsgegevens?

We gebruiken uw gegevens voor verschillende doeleinden, de details daarvan zijn hieronder opgesomd. We zullen voor het verzamelen van uw gegevens informeren over het doel. In principe bent u op geen enkele manier verplicht om uw gegevens met ons te delen. Echter, het delen van persoonsgegevens is wel noodzakelijk wanneer u met ons een contract wilt aangaan, en aansluitend voor de uitvoering van dat contract.

 

We verzamelen uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 

4.1. Facturatie en factuuradministratie

Wij, of onze dienstenleveranciers, verwerken uw persoonsgegevens om uw contract met ons te vervullen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het opmaken en versturen van facturen, en indien nodig herinneringen, en elke communicatie met u omtrent het contract. Om uw contract uit te voeren, oftewel om uw consumptie te berekenen, facturen voor te bereiden, betalingen te verwerken, en brieven te versturen, delen we ook informatie met derde partijen (bijvoorbeeld meetpunt- en netwerkbeheerders, printservices, energie Retail bedrijven, incassobedrijven). De juridische grond van de hiervoor genoemde verwerkingen is het aangaan of uitvoeren van uw contract met ons.

 

4.2. Verzoek behandeling en ondersteunende diensten

Wanneer u een verzoek doet en uw contactgegevens met ons deelt voor dit doel, dan gebruiken wij uw gegevens om uw verzoek te beantwoorden door u te contacteren. Dit omvat ook gegevensverzameling via online contact, bijvoorbeeld via chat. Met betrekking tot bestaande klanten en precontractuele maatregelen genomen op verzoek van potentiële klanten is de juridische grond voor verwerking de voorbereiding of uitvoering van uw contract. Voor overige vragen van potentiële klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang om u van antwoorden te voorzien.

 

4.3. Service berichten

Wij gebruiken uw gegevens om service berichten te versturen. U ontvangt mogelijk service berichten wanneer wij tijdelijk niet telefonisch bereikbaar zijn, in het geval van netwerk complicaties, en in soortgelijke gevallen. Deze berichten zijn noodzakelijk voor een goede uitvoering van uw contract.

 

4.4. Marketingcommunicatie omtrent Essent Belgium producten/diensten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het verzenden van promotie en marketingcommunicatie omtrent soortgelijke producten en diensten van Essent Belgium (bijv. energieopwekking, energielevering, energie-efficiënte, e-mobiliteit, en andere energie gerelateerde diensten). Onze nieuwsbrief – Life by essent.be is een voorbeeld van promotionele e-mailing. Indien u een bestaande of voormalige klant bent, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor dit doel op basis van ons gerechtvaardigd belang. Het commerciële belang van Essent Belgium bestaat uit het aanbieden van op maat gemaakte producten en diensten en het verbeteren van onze producten en diensten. Wanneer echter uw toestemming is vereist, zullen wij uw persoonsgegevens niet verwerken voor deze doeleinden alvorens u toestemming hebt gegeven. U kunt zich op elk mogelijk tijdstip afmelden van automatische gegenereerde promotionele en marketingcommunicatie. Met betrekking tot e-mailcommunicatie houdt dit in dat u zich kunt afmelden via de afmeldlink in de e-mail of via het voorkeurmenu.

 

4.5. Marketingcommunicatie omtrent producten/diensten van derden

Wij kunnen u mogelijk gericht producten en diensten aanbieden van derden, waarvan wij overtuigd zijn dat deze interessant zijn voor u. Derden kunnen worden gecategoriseerd als zonne-energiebedrijven, isolatiebedrijven, energieproductie, -opslag, of – overslagbedrijven, (energie) advieskantoren of verzekeraars, en financiële organisaties. Uw toestemming is vereist om u deze marketingcommunicatie te kunnen aanbieden. Het delen van uw gegevens met derden gebeurt ook alleen indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

4.6. Marktonderzoek

Voor kwaliteitsdoeleinden delen wij ook gegevens van onze klanten met opiniepeiling- en marktonderzoekbureaus om hen in staat te stellen in onze opdracht enquêtes uit te voeren. Wij hebben hierin een gerechtvaardigd belang. De enquêtes helpen ons inzicht te verkrijgen in de transparantie en kwaliteit van onze producten, diensten, en communicaties, en helpen ons deze af te stemmen en te ontwerpen naar de behoeften van onze klanten.

 

4.7. Gegevensanalyse

Wij combineren uw persoonsgegevens, voor gegevensanalyse, inclusief gegevens verzameld in connectie met aankopen of gebruik van onze verschillende diensten en services, met publiekelijk verkrijgbare sociaal demografische gegevens. Gebaseerd op al deze gegevens maken wij een profiel om u specifiek te voorzien van gepersonaliseerde aanbiedingen. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigd belang om op maat gemaakte producten aan te bieden en het verbeteren van onze producten en diensten.

 

4.8. Kredietbeoordeling

Wij zijn gerechtigd een kredietbeoordeling te verkrijgen. Een kredietbeoordeling wordt niet uitgevoerd omtrent nieuwe klanten. Met betrekking tot de vernieuwing van bestaande contracten, delen wij uw naam, adres, en geboortedatum met een kredietbeoordelaar en/of databank. U bent vrij in uw keuze het contract te vernieuwen. Indien de kredietbeoordeling negatief is, zullen we u de mogelijkheid geven een waarborg te betalen, of wanneer gewenst kunnen beide partijen de sluiting van het contract weigeren. De juridische grond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, welke bestaat uit het controleren van uw kredietwaardigheid om het risico van wanbetalingen te verkleinen.

 

4.9. Kwaliteitsbewaking en training

Gespreksopnames worden gemaakt met het oog op kwaliteitsbewaking en trainingsdoeleinden. Het is ons gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 

4.10. Website analyse/website optimalisatie

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en gerelateerde technologieën voor functionele, analytische en advertentie doeleinden. Meer informatie hierover kunt u vinden in het Cookie onderdeel van dit document.

 

4.11. Juridische en regelgevende verplichtingen

Bij wet zijn we verplicht uw persoonsgegevens te verwerken voor juridische en regelgevende doeleinden, inclusief rapportageverplichtingen, omgang met officiële klachten, en het toepassen van het sociaal tarief.

 

5. Hoe komt Essent Belgium aan mijn gegevens?

Wij ontvangen persoonsgegevens direct van u door uw contract met ons, via onlinecampagnes, klantenservice, enzovoorts. In bepaalde gevallen ontvangen wij niet alle gegevens direct van u, maar maken wij gebruik van verschillende openbare bronnen (witte gids), of van andere betrouwbare bronnen zoals data brokers (Bisnode, MCLS, Infobel).

 

6. Zal Essent Belgium mijn gegevens delen met anderen?

Wij zullen uw gegevens binnen ons bedrijf houden, tenzij openbaarmaking vereist is of toegestaan door of als beschreven in deze sectie. Uw persoonsgegevens kunnen mogelijk gedeeld worden met derden welke diensten aan ons leveren of welke onderdeel zijn van de innogy group. Mogelijk delen wij uw gegevens met derden die ons voorzien van facturatie diensten, adres diensten, klanten services, en ook met auditors, kredietbeoordelaars, marktonderzoekbureaus, marketing- en mediabedrijven, IT-dienstverleners, adviesbureaus, en business partners. Onder bepaalde omstandigheden zijn we verplicht uw gegevens te delen op basis van een geldig verzoek van de autoriteiten of op basis van een wettelijke of reglementaire verplichting.

 

7. Vindt er gegevensoverdracht plaats buiten de EU/EER?

We wijzen bepaalde diensten toe aan zorgvuldig geselecteerde leveranciers. Bepaalde leveranciers zijn gevestigd buiten de EU/EER. Wij hebben een uitgebreid gegevensbeschermingbeleid geïmplementeerd en wij zullen uw gegevens alleen delen met leveranciers buiten de EU/EER indien zij een verwerkersovereenkomst hebben getekend en bescherming kunnen garanderen op grond van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (vb. EU/US Privacy Shield Framework), of op grond van EU Model Contract Clauses die zij met ons hebben afgesproken. Indien u hier meer informatie over wenst, stuur dan uw verzoek naar dpo@essent.be.

 

8. Hoe lang bewaart Essent Belgium mijn gegevens?

Wij bewaren uw gegevens in overeenstemming met de bewaartermijnen die in de wet zijn vastgelegd. Dit omvat facturatiegegevens, meetgegevens (voor correctie), en juridische claims. Gespreksopnames bewaren wij volgens de bij wet vastgestelde bewaartermijn. Indien de wet geen specifieke bewaartermijn voorschrijft, bepalen wij de termijn aan de hand van het gestelde doeleinde voor de gegevensverwerking in het licht van verjaringstermijnen of algemeen aanvaarde bewaartermijnen in het licht van de gebruiken of de richtlijnen van de toezichthouder en, wanneer van toepassing, aan de hand van uw toestemming.

 

9. Zijn mijn gegevens veilig?

Bij Essent Belgium hebben wij ons gericht op het implementeren van goede informatie toepassingen die zijn ontwikkeld om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen. Wij maken gebruik van algemeen geaccepteerde technische maatregelen en hebben een beveiligingsbeleid dat de persoonsgegevens in onze systemen op passende wijze beschermt. De systemen zijn op passende wijze beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, ongeautoriseerde wijziging en ongerechtvaardigde vernietiging of onopzettelijk verlies. U als klant kan de beveiliging van uw persoonsgegevens verzekeren door uw wachtwoord zorgvuldig te selecteren, te beschermen, en de toegang tot uw computer, apparaat, en browser te beperken door uit te loggen wanneer u klaar bent met uw gebruikerssessie.

 

10. Kan ik mijn toestemming aanpassen?

Wanneer wij bepaalde diensten aanbieden, hebben wij soms uw toestemming nodig. Dit kunnen bijvoorbeeld diensten zijn die u extra voordelen aanbieden, zoals gepersonaliseerde aanbiedingen of aanbiedingen van producten van derden. Wanneer u niet meer geïnteresseerd bent in deze diensten, kan u op elk moment uw toestemming aanpassen of intrekken. U kan hier uw voorkeuren wijzigen. Eerdere acties die gebeurd zijn tijdens de periode van toestemming, blijven wel gerechtigd.

 

11. Uw rechten

Volgens gegevensbeschermingswetgeving hebt u, onder de wettelijk bepaalde voorwaarden, het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid, en recht op bezwaar. Indien u uw rechten volgens de AVG wilt uitoefenen, vul dan het beschikbare formulier in. Uw verzoek zal worden behandeld in overeenstemming met de wetgeving. U hebt het recht om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren in het geval van klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, en wanneer u ervan overtuigd bent dat zulke verwerking in overtreding is van de wet. Wij moedigen u aan om eerst rechtstreeks met ons een oplossing te zoeken.

 

12. Lijst van websites

www.essent.be/nl/lijst-van-websites

 

13. Cookies

Essent.be deelt cookies uit wanneer u onze websites of één van onze diensten gebruikt. Dit zijn (tijdelijke) tekstbestanden die ervoor zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie moet ingeven wanneer u terug op de website komt. Bovendien helpen ze ons inzicht te krijgen in hoe u onze website gebruikt en hoe wij die kunnen verbeteren. Meer informatie over cookies, vindt u hier terug.

 

14. Wijzigingen van deze verklaring

Deze Privacyverklaring kan zo nu en dan onderhevig zijn aan een update, waardoor u deze mogelijk altijd wenst te bekijken wanneer u persoonsgegeven deelt met Essent Belgium. De datum van de meest recente wijzigingen zult u zien op deze pagina. Indien belangrijke aanpassingen worden gedaan in dit document, die bijvoorbeeld effect hebben op hoe wij graag uw persoonsgegevens gebruiken, zullen wij in een meer prominente notificatie voorzien, zoals e-mail notificatie.

 

15. Hoe zoek ik contact met Essent Belgium omtrent deze Privacyverklaring?

Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring neemt u best contact op met Essent Belgium nv, t.a.v. DPO, Veldkant 7, 2550 Kontich, +32 78 15 79 79. Of mail ons via dpo@essent.be met de vermelding ‘Data Protection’.

 

Hebt u een vraag die niet over het privacybeleid gaat? Gelieve dan onze klantendienst te contacteren via het contactformulier op deze website.

WE HELPEN U GRAAG VERDER


Hebt u een vraag? Wij zijn telefonisch bereikbaar
van maandag tot vrijdag tussen 8 en 18 uur (uitgezonderd feestdagen).

 

BEL 02 302 20 00