Wanneer verandert u met zonnepanelen best van energieleverancier?

Hebt u zonnepanelen? Let dan goed op wanneer u van energieleverancier verandert. Als u op een willekeurig gekozen moment overstapt, dan moet u op dat moment uw meterstanden doorgeven. Om geen geproduceerde stroom te verliezen, verandert u best in de maand van uw jaarlijkse meteropname.

 

Waarom verandert u best van energieleverancier in de maand dat uw meterstanden opgenomen worden?

 

Als u zonnepanelen hebt, geven uw meterstanden uw netto verbruik weer. Dat is het verschil tussen uw verbruik en uw productie. We berekenen uw afrekeningsfactuur op basis van dat netto verbruik.

 

  • Een eventueel productieoverschot wordt naar 0 herleid. U ‘verliest’ dus die te veel geproduceerde stroom.
  • Voor eventueel extra verbruik (als u minder produceerde dan u verbruikte) zal u moeten bijbetalen.

 

Productieoverschot

 

Doorheen het jaar hebt u met zonnepanelen soms een productieoverschot. Dat is meestal zo in de zomer, wanneer de zon vaker schijnt en u meer energie produceert dan u verbruikt. De teller van uw elektriciteitsmeter draait dan terug en zo bouwt u een ‘reserve’ op. Uw meterstand zal na de zomer lager zijn dan ervoor.

 

Productietekort

 

In de winter produceert u minder zonne-energie dan u verbruikt, dus hebt u meestal een tekort. U zal dan elektriciteit afnemen van het distributienet. De teller van uw elektriciteitsmeter draait dan vooruit, waardoor uw meterstand na de winter hoger is dan ervoor.

 

Evenwicht tussen productie en verbruik

 

U hebt een volledig jaar (12 maanden ofwel 4 seizoenen) nodig om uw volledige voordeel uit zonnepanelen te halen. Het tekort van de winter wordt gecompenseerd door het overschot dat u in de zomer hebt. Daardoor is uw netto verbruik bij uw jaarlijkse meteropname ongeveer 0 kWh en zal u (bijna) niks moeten bijbetalen.

Is dit niet het antwoord dat u zocht?

Bekijk eerst even de andere vragen. Misschien vindt u daar meer uitleg.