Welke facturen krijg ik van Essent?

Wanneer u klant bent bij ons, ontvangt u regelmatig facturen die u zowel per overschrijving als via domiciliëring kunt betalen. Deze facturen kunt u van ons verwachten.

 

Tussentijdse facturen

 

Maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks krijgt u van ons een voorschotfactuur. Daarop staat een vast voorschotbedrag dat we berekenen aan de hand van de verbruiksgeschiedenis van uw pand. U kunt dat voorschotbedrag zelf tot drie keer per jaar aanpassen via Mijn Essent. Jaarlijks herberekenen we uw voorschotbedrag aan de hand van uw verbruik van het voorbije jaar.

 

Afrekeningsfactuur

 

Jaarlijks sturen we u een afrekeningsfactuur op dat we berekenen op basis van uw verbruik dat voorbije jaar. Dat verbruik berekenen we aan de hand van uw verbruiksgegevens die uw distributienetbeheerder aan ons doorgeeft. Wanneer u doorheen het jaar meer betaalde in uw voorschotfacturen dan u effectief verbruikte, krijg u geld terug van ons. Wanneer u minder betaalde, past u dat bedrag bij.

 

Slotfactuur

 

Wanneer u uw contract bij ons stopzet, of u verhuist, dan krijgt u een slotfactuur. In deze factuur berekenen we uw verbruik van de laatste afrekeningsfactuur tot het moment waarop u het contract stopt in uw woonst. Die berekening maken we op basis van de verbruiksgegevens die uw distributienetbeheerder aan ons doorgeeft.

 

 

Opgelet: dit is enkel van toepassing op gebruikers met een jaarlijks gelezen meter waarbij het jaarlijks elektriciteitsverbruik lager is dan 50 MWh en het jaarlijks gasverbruik lager is dan 100 MWh. 

Is dit niet het antwoord dat u zocht?

Bekijk eerst even de andere vragen. Misschien vindt u daar meer uitleg.