Hoe wordt mijn voorschotfactuur berekend?

We berekenen uw voorschotfactuur op basis van het eerdere verbruik op uw aansluitingsadres. Als we geen zicht hebben op uw eerdere verbruik, doordat u net verhuisd bent of recent overgestapt bent van een andere leverancier, dan baseren we ons op het verbruik van een gemiddeld gezin.

Meer informatie over de standaard verbruik vindt u op de website van Vreg (Vlaanderen) of CWaPE (Wallonië). Die waarden vermenigvuldigen we dan met uw tarief, de distributie- en transportkosten en de taksen en heffingen. Het totale bedrag delen we door de frequentie ( (maandelijks, tweemaandelijks, driemaandelijks) waarop u gefactureerd wordt. U kan dit bedrag zelf eenvoudig aanpassen via onze online tool Mijn Essent.

 

Eén keer per jaar herberekenen we na uw jaarafrekening uw voorschotfactuur op basis van uw verbruik van het voorbije jaar.

 

 

Opgelet: dit is enkel van toepassing op gebruikers met een jaarlijks gelezen meter waarbij het jaarlijks elektriciteitsverbruik lager is dan 50 MWh en het jaarlijks gasverbruik lager is dan 100 MWh. 

Is dit niet het antwoord dat u zocht?

Bekijk eerst even de andere vragen. Misschien vindt u daar meer uitleg.