VARIABEL VOORAF 1 JAAR

Je tekent online in en betaalt meteen een vast voorschotbedrag. Het is je voorschot voor 1 jaar energieverbruik.

Met Vooraf kies je voor:

 • 1 jaar lang, een van de scherpste, variabele energietarieven op de markt.
 • Geen maandelijkse voorschotfacturatie, maar 1 voorschotfactuur per jaar, vooraf te betalen.
 • Het gemak van online service. Alle communicatie en facturatie via e-mail, dat is efficiënt, snel en goedkoop.

 

Na de jaarlijkse meteropname krijg je een afrekening. Eventueel meer- of minderverbruik tijdens de voorbije verbruiksperiode wordt op dat moment verrekend aan dezelfde scherpe prijs.

 

Stel je pakket samen

Aardgas, elektriciteit of allebei?

Facturatiefrequentie


Geen tussentijdse facturen, wel 1 voorschotfactuur, via e-mail verstuurd en in het begin van het leveringsjaar te betalen.

Contractduur

Contractduur

Contractduur

Je voordeel

Profiteer met dit pakket van volgende korting(en) of voordeel:

Of liever een ander voordeel?

Lees zeker ook dit

Onder “Vooraf Tarieven” dient te worden verstaan de tarieven ‘Elektriciteit Variabel Groen Vooraf’ en
‘Aardgas Variabel Vooraf’ zoals vermeld op de tariefkaart die van toepassing is op het ogenblik van het
afsluiten van de Overeenkomst (hierna “de Tariefkaart”).
De Overeenkomst kan uitsluitend door Consumenten via www.essent.be worden afgesloten. Na het
afsluiten van de Overeenkomst ontvangt u een bevestigingse-mail met daarin een verzoek tot betaling
van een voorschot. Indien we over verbruiksgegevens aangeleverd door de netbeheerder beschikken,
wordt de hoogte van dit voorschot bepaald op basis van het jaarverbruik en de meest recente Vooraf
prijzen. Indien we niet over deze gegevens beschikken, wordt de hoogte van dit voorschot forfaitair
bepaald op 800 euro incl. BTW per EAN in geval van een elektriciteitsaansluiting en op 900 euro incl.
BTW per EAN in geval van een aardgasaansluiting. Deze bedragen zijn gebaseerd op basis van een
verbruik van 4.150 kWh elektriciteit en 19.300 kWh aardgas en de geïndexeerde Vooraf prijzen van
het eerste kwartaal van 2014. Dit voorschot dient te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen na
ontvangst van het verzoek tot betaling. Na betaling van dit voorschot ontvangt u een bevestiging van uw
betaling via e-mail. U zal geen tussentijdse voorschotfacturen meer ontvangen die betrekking hebben
op uw verbruik tijdens de initiële ‘Vooraf’ contractperiode. Op de afrekeningsfactuur zal het door u
verschuldigde bedrag (verbruikt volume op het ogenblik van uw meteropname vermenigvuldigd met
de prijs in euro) (hierna “Effectief Verschuldigd Bedrag”) worden verrekend met het door u betaalde
gedeelte van het voorschotbedrag voor de periode tot aan uw meteropname. Dit gedeelte wordt
berekend volgens de officiële synthetische lastprofielen zoals gepubliceerd door Synergrid
(www.synergrid.be) (hierna “Standaardbedrag”). Meer informatie over deze berekeningswijze vindt u via
de productpagina op essent.be.
Indien blijkt dat het Effectief Verschuldigd Bedrag minder respectievelijk meer bedraagt dan het
Standaardbedrag zal het verschil aan u worden terugbetaald respectievelijk van u worden gevorderd. Het
resterende voorschotbedrag zal worden verrekend bij de eerstvolgende afrekeningsfactuur.
U geniet van de Vooraf Tarieven op voorwaarde dat u:
- Geen aanpassing van de hoogte van uw voorschotfactuur vraagt;
- De betalingen van uw voorschotbedragen en afrekeningsfacturen tijdig voldoet;
- Geen verzoek aan ons richt om tussentijdse facturen te ontvangen;
- Uitsluitend met ons communiceert via het online energieportaal Mijn essent.be of via onze
website www.essent.be;
- Zich niet afmeldt om uw communicatie uitsluitend via elektronische weg te ontvangen.
Indien u (één van) bovenstaande voorwaarden (hierna “Vooraf Voorwaarden”) niet nakomt, behoudt
Essent zich het recht voor de geïndexeerde Elektriciteit Variabel Groen en/of Aardgas Variabel tarieven
(met tussentijdse facturatie) zoals vermeld in de Tariefkaart (hierna “Alternatieve Tarieven”) aan te
rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de niet-nakoming plaatsvond.
Indien we beslissen om in geval van niet-nakoming de Alternatieve Tarieven aan te rekenen, zullen we u
hierover informeren. Indien u het verzoek tot betaling van het eerste voorschotbedrag na intekening niet
tijdig voldoet, zullen de Alternatieve Tarieven vanaf de aanvang van de levering van toepassing zijn en zal
u tussentijdse facturatie ontvangen.
Als u kiest voor een ander product, zal dit product van toepassing zijn vanaf de eerste dag van de maand
na de maand waarin uw aanvraag plaatsvond.
Indien u voor een ander product kiest of de Vooraf Voorwaarden niet naleeft, zal het resterende
voorschot aan u worden terugbetaald uiterlijk binnen de 6 weken na dit ogenblik. Het resterende
voorschot wordt berekend op basis van de SLP-waarden van de resterende contractperiode.
Als een bestaande klant intekent op het product ‘Vooraf’ gelden de Vooraf Tarieven en start de
contractduurtijd van één jaar vanaf de eerste dag na afloop van de laatst gefactureerde voorschotperiode.
Vanaf de aanrekening van de Alternatieve Tarieven zal de Overeenkomst zonder toepassing van huidige
bijzondere voorwaarden verder blijven bestaan.
We kunnen tot uiterlijk twee (2) maanden vóór het einde van de leveringsduur de nieuwe prijzen en/
of voorwaarden die van toepassing zullen zijn op de volgende duurtijd schriftelijk aan u bekendmaken
(“Jaarlijkse Mededeling”).
Tenzij u deze nieuwe prijzen en/of voorwaarden schriftelijk aan ons bevestigt, zullen we u tijdens de
volgende duurtijd beleveren aan het goedkoopste Equivalent Product (exclusief welkomstkorting en
welkomstpromoties) van bepaalde duur dat we tegen het einde van de Overeenkomst op de markt
aanbieden.
Bij de Jaarlijkse Mededeling zal een voorschotfactuur worden gevoegd die betrekking heeft op
de voorafbetaling van de af te nemen energie tijdens de volgende duurtijd. Na betaling van deze
voorschotfactuur zal u geen tussentijdse voorschotfacturen meer ontvangen die betrekking hebben op
uw verbruik tijdens de volgende duurtijd.
Het bedrag van deze voorschotfactuur wordt berekend op basis van uw geschat jaarverbruik gebaseerd
op verbruiksgegevens aangeleverd door de netbeheerder en de Vooraf prijzen zoals meegedeeld in de
Jaarlijkse Mededeling.
Wanneer u uw voorschotfactuur zoals gevoegd bij de Jaarlijkse Mededeling niet tijdig betaalt, zal de door
u verbruikte energie met ingang van de eerste dag van uw volgende duurtijd worden aangerekend tegen
de Elektriciteit Variabel Groen en/of Aardgas Variabel tarieven die we op het ogenblik van de Jaarlijkse
Mededeling op de markt aanbieden.
Jouw pakket

Je betaalt meteen een vast bedrag van € 1700 (incl. btw). Op je jaarlijkse afrekeningsfactuur verrekenen we eventueel meer- of minderverbruik.

Geschatte jaarprijs (incl. btw)

1.442,64

Jouw pakket : € 1.442,64
top

Je betaalt meteen een vast bedrag van € 1700 (incl. btw). Op je jaarlijkse afrekeningsfactuur verrekenen we eventueel meer- of minderverbruik.

Berekend op basis van een gemiddeld verbruik

De prijs die hierboven vermeld staat, is berekend op basis van een gemiddeld verbruik.

2000
3000 kWh/jaar
17000 kWh/jaar

Simuleer nu zelf je prijs aan de hand van je laatste afrekeningsfactuur of laat ons helpen je verbruik in te schatten.

De getoonde prijzen zijn geschat. Als je werkelijke verbruik afwijkt van het gesimuleerde verbruik, dan zal je uiteindelijke factuur ook afwijken van deze prijssimulatie.
Je kan onze tarieven ook raadplegen via www.vreg.be (tijdelijke promo’s zijn hier niet weergegeven).

Stap eenvoudig over


 • IS NIET ALLES EVEN DUIDELIJK?


  We helpen je graag als je vragen hebt bij je overstap.

  Neem je laatste afrekeningsfactuur bij de hand en bel een essent.be-medewerker.

  We begeleiden je met plezier door de switch. De meeste stappen zetten wij zelfs voor jou.
  En binnenkort geniet ook jij van onze energie!

   

  02 302 20 00

  Bij essent.be zit je goed

  • DANK VOOR JE TROUW

   Essent.be beloont al haar klanten voor hun vertrouwen. Geen vage beloftes, maar echte voordelen. Wat dacht je van gepersonaliseerde promoties en aanbiedingen? Exclusieve kortingen of verrassende acties? Tips voor efficiënt energieverbruik? Bij ons ben je zeker van een persoonlijke aanpak.

  • WIJ SPREKEN JOUW TAAL

   Geachte, beste, dag, yo! Onze communicatie is persoonlijk en afgestemd op jouw behoeften. Duidelijk en transparant. Bovendien is onze essent.be-klantendienst vlot bereikbaar, op de manier die jij verkiest. Telefoon, online, Facebook, Twitter, post …? Je zegt het maar!

  • WE NEMEN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

   Maken we soms fouten? Dat gebeurt, ja. Sorry! We geven dat eerlijk toe en zoeken graag naar een oplossing. Maar onze betrokkenheid gaat verder. Essent.be participeert actief in het publieke energiedebat en neemt standpunten in om jouw belangen te verdedigen. Rond duurzaamheid bijvoorbeeld, da’s evident. Net als goede prijzen, kwaliteit en innovatie. De energie-uitdagingen van morgen? Wij zijn er klaar voor!

  Onze energie. Daar geniet je van.

  Essent.be levert elektriciteit en aardgas aan consumenten en bedrijven in België. We staan voor optimisme in een markt die continu beweegt. 170 enthousiaste medewerkers zetten zich elke dag in om grote en kleine oplossingen te bieden die het leven van onze 500.000 klanten comfortabeler maken. Want energie is van ons allemaal!