Laatste update: 1 oktober 2019

 

1. Introductie

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en treffen bijgevolg passende maatregelen om uw privacy en uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u gebruik maakt van onze producten en/of diensten. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie.

 

Deze privacyverklaring (de “Privacyverklaring”) is erop gericht u in detail te informeren over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen en welke rechten u geniet in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Ingeval u persoonsgegevens van derden aan ons overmaakt, garandeert u dat de betrokken derden in kennis werden gesteld van deze Privacyverklaring en, waar nodig, hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens door ons.

 

2. Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring is van toepassing op (i) alle (huidige en voormalige) klanten, (ii) leads, (iii) alle prospecten die interesse tonen in onze producten en/of diensten, (iv) alle bezoekers van onze websites (zie punt 14 van deze Privacyverklaring), (v) alle gebruikers van onze apps, (vi) alle gebruikers van onze andere diensten (zoals nieuwsbrieven, promoties, acties, evenementen en wedstrijden), (vii) personen die werkzaam zijn in een bedrijf of organisatie waarmee wij een klantrelatie hebben of hadden en (viii) alle andere personen die ons op enigerlei wijze contacteren.

 

3. Wie is Essent Belgium nv?

Essent Belgium nv (“Essent”) is een dienstverlener in de Belgische markt die erop gericht is u te ontzorgen. Dit gaat van het leveren van energie (vnl. gas en elektriciteit) tot het leveren van duurzame oplossingen zoals zonnepanelen, isolatie, een slimme thermostaat , ketelonderhoud of een elektrische fiets. Het totaaloverzicht van producten en diensten die Essent levert kan u vinden op www.essent.be. Essent maakt deel uit van één van de grootste duurzame energiebedrijven in Europa. Het hoofdkantoor van Essent is gelegen te 2550 Kontich (Antwerpen), Veldkant 7. Essent is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

4. Welke informatie verzamelt Essent over mij?

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

•  persoonlijke identificatiegegevens, zoals o.m. naam, voornaam, geslacht enz.;

•  identificatiegegevens uitgegeven door de overheid, zoals o.m. ondernemingsnummers enz.

•  contactgegevens, zoals o.m. adres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres enz.;

•  persoonlijke kenmerken, zoals o.m. taalvoorkeur, geboortedatum enz.;

•  contractgegevens, zoals o.m. product/dienst, aard van contract, aanvangsdatum, einddatum, prijs, indexatie, klantenhistoriek enz.;

•  technische gegevens, zoals o.m. aansluitingskenmerken, EAN-codes, meternummers, type verwarmingsinstallatie, zonnepanelen enz.;

•  woningkenmerken, zoals o.m. ingeval van leegstandstarief, dat u eigenaar bent enz.;

•  verbruiksgegevens, zoals o.m. meterstanden, netwerkgegevens, verbruiksvolume enz.;

•  facturatiegegevens, zoals o.m. facturatieadres, btw-nummer, te betalen bedrag, openstaande bedragen enz.;

•  financiële identificatiegegevens, zoals o.m. uw bankrekeningnummer enz.;

•  betalingsgegevens, zoals o.m. betalingsvoorkeur, rekeningnummer, domiciliëringsgegevens, betaalhistoriek enz.;

•  gezinssamenstelling, zoals o.m. het aantal gezinsleden enz.;

•  vrijetijdsbestedingen en interesses;

•  compensatie, zoals o.m. de gegevens met betrekking tot een compensatie aan of van Essent enz.;

•  solvabiliteitsgegevens, zoals, indien u een zakelijke klant bent, kredietbeoordelingen enz.;

•  invorderingsgegevens, zoals o.m. betaalachterstand, krediethistoriek, gegevens i.v.m. invorderingsprocedures enz.;

•  financiële hulp, zoals, uitzonderlijk, vermeld op attesten met betrekking tot het sociaal tarief voor gas en elektriciteit;

•  bezittingen, zoals o.m. of uw aansluitingsadres uw hoofdverblijfplaats is of niet enz.;

•  betrekkingen, zoals o.m. wat uw functie is binnen uw organisatie enz.;

•  transactiegegevens, zoals o.m. gegevens i.v.m. wijziging van leverancier, metervervanging, wijziging van aansluiting enz.;

•  elektronische identificatiegegevens, zoals o.m. IP-adressen (d.i. een nummer dat doorgaans een specifieke computer of ander netwerkapparaat kan identificeren op het internet), gebruikers-IDs, apparaat-IDs, locatie enz.;

•  gebruiksgegevens, zoals o.m. informatie over uw gebruik van onze mobiele apps, onze websites, onze online diensten, of andere online inhoud van Essent, logbestanden, surfgedrag enz.;

•  beroepsactiviteiten, zoals tot welke NACE-cijfercode een onderneming behoort;

•  gegevens met betrekking tot klachten of incidenten;

•  gerechtelijke gegevens betreffende verdenkingen, zoals o.m. indien Essent een politieklacht indient enz.;

•  gerechtelijke gegevens betreffende gerechtelijke maatregelen, zoals o.m. indien een voorlopig bewindvoerder is aangesteld over uw goederen enz.;

•  rijksregisternummer;

•  bewakingsbeelden, wanneer u gefilmd wordt bij het betreden van ons kantoor;

•  geluidsopnamen, wanneer uw telefoongesprek met ons opgenomen zou worden;

•  communicatiegegevens, zoals o.m. communicatielogs enz.


In uitzonderlijke gevallen verwerken wij gevoelige persoonsgegevens, in hoofdzaak omdat wij verplicht zijn attesten met betrekking tot de toekenning van het sociaal tarief te verwerken of wanneer u zelf uit eigen beweging gevoelige persoonsgegevens aan ons overmaakt. Gevoelige persoonsgegevens zijn persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.


Essent verwerkt in uitzonderlijke gevallen persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, bijvoorbeeld in het kader van rechtszaken tegen derden.

 

Wij verwerken het rijksregisternummer in geval we dit van u of een overheid ontvangen als deel van een toekenningsverzoek voor het sociaal tarief.

 

5. Hoe verkrijgt Essent mijn persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van u, bijvoorbeeld via uw contract(en) met ons, via uw gebruik van onze producten en/of diensten, via uw deelname aan onlinecampagnes, promoties, acties, evenementen en wedstrijden, via uw beroep op onze klantendienst of via uw gebruik van onze websites en apps.

 

In bepaalde gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens via andere kanalen zoals onze callcenters, of via onze dienstverleners of partners. Tevens maken wij gebruik van openbare bronnen (vb. Witte Gids), of van andere betrouwbare bronnen zoals kredietbeoordelaars (vb. Graydon) en gegevensmakelaars (vb. Bisnode, Infobel, VIP Response BV, Leadleaders). Laatstgenoemde om u te kunnen contacteren met het oog op direct marketing, dan wel om zekerheid te verkrijgen over uw adresgegevens.

 

6. Ben ik verplicht mijn persoonsgegevens aan Essent te verstrekken?

In principe bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens met Essent te delen. Echter, het verstrekken van uw persoonsgegevens is wel noodzakelijk wanneer u met ons een contract wilt aangaan, en aansluitend voor de uitvoering van dat contract.

 

7. Voor welke doeleinden gebruikt Essent mijn persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder zijn opgesomd. Wij hebben hieronder ook de rechtsgrond van elke verwerking aangegeven. Wij kunnen u bijkomende informatie omtrent de verwerkingsdoeleinden bezorgen bij het verzamelen van uw persoonsgegevens.

 

7.1. Beheer van de contractuele relatie

Wij verwerken uw persoonsgegevens om een contract met u te kunnen aangaan en vervolgens uw contract met ons te vervullen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het opmaken en versturen van facturen, en indien nodig herinneringen, en elke communicatie met u omtrent het contract. Om uw contract uit te voeren, namelijk om uw consumptie te berekenen, facturen voor te bereiden, betalingen te verwerken, bedragen te (doen) innen en brieven te versturen, delen wij ook bepaalde gegevens met derde partijen (vb. meetpunt- en netwerkbeheerders, printservices, energie retail bedrijven, incassobedrijven, factoringbedrijven). De juridische grond van de hiervoor genoemde verwerkingen is het aangaan of uitvoeren van uw contract met ons.

 

7.2. Behandeling van (klant)verzoeken

Wanneer u een verzoek doet en uw contactgegevens met ons deelt voor dit doel, dan gebruiken wij uw gegevens om uw verzoek te beantwoorden. Dit omvat ook gegevensverzameling via online contact, bijvoorbeeld via chat. Met betrekking tot bestaande klanten en precontractuele maatregelen genomen op verzoek van potentiële klanten is de juridische grond voor verwerking de voorbereiding of uitvoering van uw contract. Voor overige vragen van niet-klanten, hebben wij een gerechtvaardigd belang om u van antwoorden te voorzien.

 

7.3. Serviceberichten

Wij gebruiken uw gegevens om serviceberichten te versturen. U ontvangt mogelijk serviceberichten wanneer wij tijdelijk niet telefonisch bereikbaar zijn, in het geval van netwerkcomplicaties, incidenten en in soortgelijke gevallen. Deze berichten zijn noodzakelijk voor een goede uitvoering van uw contract. In sommige gevallen zijn wij ook wettelijk verplicht serviceberichten te versturen.

 

7.4. Marketingcommunicatie omtrent Essent-producten/
diensten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het verzenden van promotie en marketingcommunicatie en/of om u telefonisch te contacteren in verband met producten/diensten van Essent (vb. elektriciteit, gas, energieopwekking, energielevering, energie-efficiëntie, e-mobiliteit, ketelonderhoud en andere energie-gerelateerde diensten). Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor dit doel op basis van ons gerechtvaardigd belang. Het commerciële belang van Essent bestaat uit het aanbieden van op maat gemaakte producten en diensten en het verbeteren van onze producten en diensten.

 

Wanneer echter uw toestemming is vereist, zullen wij uw persoonsgegevens niet verwerken voor deze doeleinden alvorens u toestemming hebt gegeven. Uw toestemming is bijvoorbeeld vereist wanneer u geen bestaande of voormalige klant bent en wij u direct marketing via e-mail of sms willen zenden.

 

U kan zich ten allen tijde afmelden van promotionele en marketingcommunicatie. Met betrekking tot e-mailcommunicatie kan u zich het makkelijkst afmelden via de afmeldlink in de e-mail, het voorkeurmenu of via mijn Essent.

 

7.5. Marketingcommunicatie omtrent producten/diensten van derden

Wij kunnen u gericht producten en diensten aanbieden van derden, waarvan wij overtuigd zijn dat ze interessant zijn voor u. Derden kunnen worden gecategoriseerd als zonne-energiebedrijven, isolatiebedrijven, energieproductie-, -opslag, of -overslagbedrijven, (energie) advieskantoren of verzekeraars en financiële organisaties. Uw toestemming is vereist om u deze marketingcommunicatie per e-mail of sms te kunnen versturen.

 

U kan zich ten allen tijde afmelden van promotionele en marketingcommunicatie. Met betrekking tot e-mailcommunicatie kan u zich het makkelijkst afmelden via de afmeldlink in de e-mail, het voorkeurmenu of via mijn Essent.

 

7.6. Organisatie van wedstrijden/acties en dergelijke meer

Essent verwerkt persoonsgegevens van deelnemers aan wedstrijden, acties en dergelijke meer. Dit in uitvoering van de overeenkomst hieromtrent.

 

7.7. Marktonderzoek

Voor kwaliteitsdoeleinden delen wij ook gegevens van onze klanten met opiniepeiling- en marktonderzoekbureaus om hen in staat te stellen in onze opdracht enquêtes uit te voeren. Wij hebben hierin een gerechtvaardigd belang. De enquêtes helpen ons inzicht te verkrijgen in de transparantie en kwaliteit van onze producten, diensten en communicaties, en helpen ons deze af te stemmen en te ontwerpen naar de behoeften van onze klanten, leads en prospecten.

 

7.8. Gegevensanalyse en profilering

Wij combineren uw persoonsgegevens, inclusief gegevens verzameld in connectie met aankopen of gebruik van onze verschillende producten en diensten, met publiekelijk verkrijgbare sociaal-demografische gegevens. Gebaseerd op al deze gegevens doen we aan gegevensanalyse en profilering. Zo kunnen wij u in een bepaald profiel indelen op basis van uw profielgegevens en uw gebruiksgegevens, bijvoorbeeld “Man, 30+, regio Antwerpen, B2C, aardgasklant”. Dit laat ons toe om een beter zicht te krijgen op ons klantenbestand en doelgerichter te adverteren (vb. actie in juni voor Vaderdag enkel in de streken waarop Vaderdag in juni valt, en in maart voor de streken waarin Vaderdag in maart valt; reclame voor  zonnepanelen enkel aanbieden aan bestaande klanten die aangaven er nog geen te hebben, of vb. marketing niet richten aan personen die reeds schulden hebben, om te vermijden dat schulden vergroten; of vb. om een mogelijke korting te berekenen op basis van een inschatting van uw toekomstige waarde als klant). We maken ook gebruik van profilering om uw voorkeuren te kennen. Zo kunnen wij op basis van uw klikgedrag weten welke reclame van Essent of onze partners u kan interesseren. Dit laat ons toe om onze direct marketing op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen en onze marketing algemeen beter af te stemmen op ons doelpubliek.

 

Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigd belang om op maat gemaakte producten en diensten aan te bieden en om onze producten en diensten te verbeteren.

 

U kan zich te allen tijde afmelden van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Met betrekking tot e-mailcommunicatie kan u zich het makkelijkst afmelden via de afmeldlink in de e-mail, het voorkeurmenu of via mijn Essent.

 

7.9. Kredietbeoordeling

Wij zijn gerechtigd een kredietbeoordeling te verkrijgen. Wij delen uw naam, adres, en geboortedatum met een kredietbeoordelaar en/of databank. Indien de kredietbeoordeling negatief is, zullen wij u de mogelijkheid geven een waarborg te betalen. Wanneer gewenst, kan een van de partijen de sluiting van het contract weigeren. De juridische grond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, welke bestaat uit het controleren van uw kredietwaardigheid teneinde het risico van wanbetalingen te verkleinen.

 

7.10. Kwaliteitsbewaking en training

Gespreksopnames (zowel telefonisch als chat) worden gemaakt met het oog op kwaliteitsbewaking en trainingsdoeleinden. Het is ons gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 

7.11. Website en app: analyse/optimalisatie/beheer

Op onze websites en in onze apps maken wij gebruik van cookies en aanverwante technologieën voor functionele, analytische en advertentiedoeleinden. Meer informatie hierover kan u vinden in punt 15 van deze Privacyverklaring en in onze cookieverklaring, op www.essent.be/nl/prive/cookies. Wij maken tevens gebruik van uw persoonsgegevens voor het beheer van onze websites en apps (incl. toegangscontrole). Voornoemd gebruik gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang, tenzij toestemming vereist is, in welk geval de verwerking gebeurt op basis van toestemming.

 

7.12. Wettelijke of reglementaire verplichtingen

In bepaalde gevallen zijn wij verplicht uw persoonsgegevens te verwerken op basis van een verplichting uit hoofde van de wet- of regelgeving, inclusief rapportageverplichtingen, boekhouding, omgang met officiële klachten, het toepassen van het sociaal tarief en het verlenen van medewerking aan bevoegde overheidsinstanties zoals energieregulatoren, de Ombudsman Energie, toezichthouders, belastingdiensten, gerechtelijke overheden en de politie.

 

7.13. Vrijwaring van rechten van Essent en van derden

Essent heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken ter bescherming van de rechten, eigendom en veiligheid van Essent, haar klanten of derden (met inbegrip van preventie, detectie, onderzoek van fraude of mogelijke misdrijven, beveiliging van gebouwen en voorzieningen, het beheer van betwistingen, geschillen of juridische procedures (in de mate dat dit niet reeds vervat is in klantenbeheer noodzakelijk ter de uitvoering van de overeenkomst of een wettelijke verplichting)).

 

7.14. Ondersteunende diensten

Het komt uitzonderlijk voor dat voor informatica en ondersteunende diensten persoonsgegevens verwerkt worden. Wij verwerken deze persoonsgegevens om de (informatie)veiligheid en de goede werking van onze organisatie te verzekeren. Dit op basis van ons gerechtvaardigd belang daartoe.

 

Daarnaast hebben onze partners er een gerechtvaardigd belang bij dat uw gegevens door ons worden verwerkt voor de berekening van hun commissies.

 

7.15. Giften en public relations

Essent verwerkt de persoonsgegevens van begunstigden voor haar administratie van giften en van relevante contactpersonen uit de sector, voor public relationsdoeleinden. Dit op basis van wettelijke verplichtingen in het kader van betalingen en op basis van ons gerechtvaardigd belang tot het creëren van goodwill.

 

7.16. Prospectie van mogelijke handelspartners

We verwerken persoonsgegevens in het kader van prospectie van mogelijke handelspartners. Dit op basis van het gerechtvaardigd belang van Essent om te ondernemen.

 

8. Zal Essent mijn persoonsgegevens delen met derden?

Wij zullen uw persoonsgegevens binnen ons bedrijf houden, tenzij doorgifte vereist is of toegestaan is zoals beschreven in dit punt 8. Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met (i) bedrijven die onderdeel vormen van de e.on groep, (ii) derden die diensten aan ons leveren, (iii) bevoegde overheidsinstanties, (iv) professionele raadgevers, (v) een kredietwaardigheidsbeoordelaar, (vi) een andere klant en (vii) in het kader van een mogelijke fusie of overname van Essent.

 

Wij wijzen bepaalde diensten toe aan zorgvuldig geselecteerde leveranciers. Wij verstrekken aan leveranciers uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening.  Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die diensten aan ons leveren zoals facturatiediensten, postbedeling, verkoopdiensten, adresdiensten, klantendiensten, boekhoud- en betalingsdiensten, callcenterdiensten enz. alsook aan netbeheerders, meetpuntbeheerders, auditors, kredietbeoordelaars, incassobureaus, factoringbedrijven, printservices, energie retailbedrijven, opiniepeilingbureaus, installatiebedrijven, marktonderzoekbureaus, marketing- en mediabedrijven, cadeaushops, IT-dienstverleners, adviesbureaus, gerechtsdeurwaarders, advocaten en commerciële partners. Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht uw gegevens te delen op basis van een geldig verzoek van bevoegde overheidsinstanties (vb. energiemarktregulatoren, Ombudsman Energie, belastingdiensten, gerechtelijke overheden, politie, gegevensbeschermingsautoriteit), op basis van een wettelijke of reglementaire verplichting of met professionele raadgevers (vb. een bewindvoerder of advocaat). Enkel indien u een zelfstandige activiteit uitoefent, kan de termijn waarbinnen u betaalt doorgegeven worden aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar (vb. Graydon). Heel uitzonderlijk kan het voorkomen dat we aan een klant vragen of hij of zij u kent, bijvoorbeeld ingeval iemand per ongeluk een contract afsluit op uw adres, zonder dat u aangaf te zullen verhuizen. Ten slotte zou het ooit kunnen dat Essent of een van haar moedervennootschappen in het kader van een fusie, overname of andere zakelijke transactie, beperkte persoonsgegevens meedeelt aan een mogelijke koper, verkoper of hun adviseurs.

 

9. Worden mijn persoonsgegevens buiten de EER doorgegeven?

Bepaalde leveranciers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wij hebben een uitgebreid gegevensbeschermingsbeleid geïmplementeerd en wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met leveranciers buiten de EER indien zij een (verwerkers)overeenkomst hebben getekend en adequate bescherming van persoonsgegevens kunnen garanderen op grond van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (vb. EU/US Privacy Shield Framework), of op grond van passende waarborgen (vb. EU Standaard Contractuele Bepalingen die zij met ons hebben afgesloten). Indien u hier meer informatie over wenst of een kopie wenst te ontvangen van deze passende waarborgen, neem dan contact op met ons. U vindt onze contactgegevens in punt 17 van deze Privacyverklaring.

 

10. Hoelang bewaart Essent mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Essent niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven of  dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. De bewaartermijn is bijgevolg afhankelijk van de wetgeving en de doeleinden van de verwerking. Wij bewaren uw gegevens in overeenstemming met de bewaartermijnen die in de wet zijn vastgelegd. De meeste klantgegevens (contract, facturatie, betalingen ...) bewaren wij in principe tien (10) jaar, omdat dit de maximale periode is waarbinnen een rechtsvordering zou kunnen worden ingesteld. Gespreksopnames bewaren wij volgens de bij wet vastgestelde bewaartermijn van één (1) maand. Indien de wet geen specifieke bewaartermijn voorschrijft, bepalen wij de termijn aan de hand van het doeleinde van de verwerking in het licht van verjaringstermijnen of algemeen aanvaarde bewaartermijnen in het licht van de gebruiken of de richtlijnen van de toezichthouder.

 

11. Zijn mijn persoonsgegevens veilig?

Bij Essent hebben wij ons gericht op het implementeren van goede informaticatoepassingen die zijn ontwikkeld om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen. Wij maken gebruik van algemeen aanvaarde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en hebben een beveiligingsbeleid dat de persoonsgegevens in onze systemen op passende wijze beschermt. De systemen zijn op passende wijze beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, ongeautoriseerde wijziging en ongerechtvaardigde vernietiging of onopzettelijk verlies. Onze medewerkers en partners die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gebonden aan strikte geheimhouding. U als klant kan de beveiliging van uw persoonsgegevens verzekeren door onder meer uw wachtwoord zorgvuldig te selecteren, regelmatig te wijzigen, niet door te geven aan derden, te beschermen en de toegang tot uw computer, apparaat en browser te beperken door uit te loggen wanneer u klaar bent met uw gebruikerssessie.

 

12. Kan ik mijn toestemming aanpassen of intrekken?

Wanneer wij bepaalde diensten aanbieden, hebben wij in bepaalde gevallen uw toestemming nodig. Wanneer u niet meer geïnteresseerd bent in deze diensten, kan u op elk moment uw toestemming aanpassen of intrekken. Met betrekking tot e-mailcommunicatie kan u uw toestemming aanpassen of intrekken via de afmeldlink in de e-mail, het voorkeurmenu of via mijn Essent. Eerdere acties die gebeurd zijn tijdens de periode van toestemming blijven wel rechtmatig.

 

13. Welke rechten heb ik?

Volgens de Gegevensbeschermingswetgeving hebt u, steeds onder de wettelijk bepaalde voorwaarden:

 

•  recht op inzage: u hebt bijvoorbeeld het recht om te weten of en zo ja welke persoonsgegevens wij van u verwerken en recht op een gratis kopie van die persoonsgegevens;

•  recht op rectificatie: op uw verzoek zullen we persoonsgegevens die onvolledig of onjuist zijn verbeteren;

•  recht op gegevenswissing: indien u het wenst, zullen we uw persoonsgegevens wissen, indien er geen wettelijke verplichting bestaat om ze bij te houden en Essent evenmin een zwaarder doorwegend belang heeft om ze bij te houden (vb. om onze rechten te verdedigen);

•  recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht ons te vragen bepaalde persoonsgegevens enkel nog bij te houden;

•  recht op overdraagbaarheid: u hebt bijvoorbeeld het recht Essent een kopie te vragen van de persoonsgegevens die u ons bezorgde en deze te ontvangen of doen toekomen bij een derde partij in een gestructureerde, toegankelijke en IT-wise leesbaar formaat;

•  het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen voor u heeft of u op andere wijze in aanmerkelijke mate treft. In dit laatste geval hebt u recht op menselijke tussenkomst van Essent, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten;

•  het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken;

•  het recht om een klacht in te dienen bij Essent;

•  het recht om de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T. +32 (0)2 274 48 00, F. +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be) te contacteren in het geval van klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij moedigen u echter aan om eerst rechtstreeks met ons naar een oplossing te zoeken.

•  U hebt recht op bezwaar: U hebt steeds het recht om te vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens die gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang van Essent of een derde, inclusief profilering daartoe, omwille van met uw specifieke situatie verband houdende redenen. Indien u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerkt worden voor dat doel tenzij Essent zwaarder doorwegende gerechtvaardigde belangen aanvoert of de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Essent verwerkt uw gegevens eveneens om direct marketingredenen. Indien u niet langer enige of bepaalde direct marketing wenst te ontvangen, kan u zich hier op eender welk moment tegen verzetten, dit met inbegrip van profilering ten behoeve van direct marketing. Essent zal uw wensen dan voor toekomstige direct marketingacties respecteren.

 

Indien u uw rechten volgens de AVG wilt uitoefenen, contacteer ons via dsr@essent.be of per post naar Essent Belgium nv, t.a.v. DSR, Veldkant 7, 2550 Kontich. Dank om uw verzoek te willen dateren, ondertekenen en minstens het telefoonnummer en e-mailadres waarmee u bij Essent gekend bent te willen vermelden. Essent kan bijkomend bewijs van uw identiteit vragen, bijvoorbeeld in de vorm van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. Uw verzoek zal worden behandeld in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving.

 

14. Op welke websites is deze Privacyverklaring van toepassing?

Essent heeft diverse websites die allemaal deze gezamenlijke Privacyverklaring delen. De lijst van websites kan u vinden op: https://www.essent.be/nl/lijst-van-websites. Onze websites bevatten mogelijk hyperlinks naar websites beheerd door derde partijen. Essent heeft tevens een bedrijfspagina op verschillende sociale netwerksites (onder meer Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn). Meer informatie over deze pagina’s vindt u op: https://www.essent.be/nl/prive/socialmediaprivacyverklaring. De websites van derden beschikken elk over hun eigen privacyverklaring. Wij verzoeken u deze privacyverklaringen door te nemen, daar wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor het privacybeleid van websites van derden en uw gebruik van zulke websites op eigen verantwoordelijkheid is.

 

15. Gebruikt Essent cookies en aanverwante technologieën?

Wanneer u gebruik maakt van onze websites of apps, e-mails van ons ontvangt of gebruik maakt van een van onze diensten, plaatst Essent cookies of hanteert zij gelijkaardige technieken zoals pixels. Essent maakt tevens gebruik van aan cookies verwante technologieën. Zo bevatten onze e-mails een tracking pixel, dat is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e-mail (vb. onze nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen wij zien of een e-mail gelezen wordt. Cookies zijn (tijdelijke) tekstbestanden die ervoor zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie moet ingeven wanneer u terug op de website of in de app komt. Bovendien helpen ze ons inzicht te krijgen in hoe u onze websites, apps of e-mails gebruikt en hoe wij die kunnen verbeteren. Meer informatie over cookies en aanverwante technologieën vindt u terug in onze cookieverklaring op www.essent.be/nl/prive/cookies.

 

16. Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd door Essent worden aangepast. Alvorens u persoonsgegevens deelt met Essent, is het aanbevolen de meest recente versie van deze Privacyverklaring te lezen. De datum van de meest recente aanpassing is aangegeven op deze pagina. Indien belangrijke aanpassingen worden aangebracht aan deze Privacyverklaring zullen wij in een meer prominente notificatie voorzien (vb. e-mail).

 

17. Hoe neem ik contact op met Essent omtrent deze Privacyverklaring?

Voor vragen of opmerkingen in verband met deze Privacyverklaring, kan u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (ook genaamd ‘Data Protection Officer’ of ‘DPO’). Dit kan per post (Essent Belgium nv, t.a.v. DPO, Veldkant 7, 2550 Kontich), per telefoon (+32 78 15 79 79) of per e-mail (dpo@essent.be), steeds met de vermelding ‘Data Protection’.

 

Hebt u een vraag die niet over deze Privacyverklaring of het privacybeleid van Essent gaat? Gelieve dan onze klantendienst te contacteren via het contactformulier op onze website.

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en pixels.

Wij maken een onderscheid tussen functionele, analytische en marketing cookies. Ben je bekend met cookies en pixels en accepteer je het gebruik ervan? Klik dan op ‘akkoord en sluiten’. Wil je graag meer informatie of je toestemming instellen per soort cookies? Klik dan op ‘voorkeuren beheren’.
Voorkeuren beheren

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en pixels

Wij maken een onderscheid tussen functionele, analytische en marketing cookies. Ben je bekend met cookies en pixels en accepteer je het gebruik ervan? Klik dan op ‘alles aanvaarden’. Wil je graag meer informatie over cookies? Lees dan hier meer over cookies en pixels.
Functionele cookies

De functionele cookies zorgen voor de goede werking van onze website. Deze kan je niet uitschakelen.

Deze cookies:

 • Zijn nodig voor de technisch correcte werking van de website
 • Slaan de voortgang van je bestelling op, zo voorkomen we dat dezelfde gegevens steeds opnieuw moeten worden ingevuld
 • Verzekeren de stabiliteit van de website
 • Slaan je log-in gegevens op
 • Monitoren de snelheid van de website
 • Zijn vereist om onze serviceproviders correct te verlonen

Analytische cookies

De analytische cookies worden gebruikt voor statistische en analytische doeleinden. Deze cookies worden gebruikt om meer te leren over het gedrag van bezoekers van onze website en onze website daar optimaal op af te stemmen.

Deze cookies:

 • Maken een verbetering van de gebruikservaring mogelijk

Marketing cookies

Marketing cookies helpen ons gegevens te gebruiken om op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen tonen en om aanbiedingen en diensten op externe websites te tonen.

Deze cookies:

 • Leveren advertenties die bij je interesses passen
 • Bieden individuele en op maat gemaakte aanbiedingen aan om je de best mogelijke service te kunnen bieden
 • Maken levering van individuele aanbiedingen en diensten mogelijk, indien je reeds een van onze klanten bent gebeurt dit door de gegevens van je browsergeschiedenis te koppelen aan je klantgegevens
 • Maken uitwisseling van gegevens met bedrijven in de e.on groep mogelijk
 • Maken het mogelijk, om indien nodig rechtstreeks verbinding te maken met je sociale media-account
 • Maken het je mogelijk websites te delen op sociale media
 • Maken het je mogelijk opmerkingen te plaatsen