Ik woon in Wallonië en heb het moeilijk om mijn facturen te betalen. Heb ik recht op het statuut van beschermde klant?

Is je inkomen verminderd door de COVID-19-crisis, of heb je sowieso een laag inkomen en kan je daardoor je facturen niet betalen, dan heb je recht op het statuut van tijdelijk beschermde klant

 

Wanneer kom ik hiervoor in aanmerking?


Je hebt recht op het statuut van tijdelijk beschermde klant:

  • Als je als gevolg van de coronacrisis tijdelijk werkloos bent gedurende minstens 14 dagen.
  • Als je als zelfstandige recht hebt op het COVID-19 stelsel technische werkloosheid.
  • Als je een verhoogde tussenkomst krijgt van je ziekenfonds.
  • Als je een OCMW-attest hebt.

 

Hoe vraag ik het tijdelijk statuut aan?

 

Om het statuut van tijdelijk beschermde klant te krijgen, is het belangrijk dat jij zelf vóór 31 maart 2021 aan je distributienetbeheerder de volgende drie gegevens schriftelijk verstrekt:

1. Naam, voornaam, postadres of e-mailadres van de aanvrager.

2. Een kopie van de betalingsherinnering die wij jou stuurden.

3. Een attest van een organisatie waaruit blijkt dat jij, of een lid van jouw huishouden*, in een van de volgende situaties verkeert:

o Je bent tijdelijk werkloos door overmacht (attest van de organisatie die je uitkering betaalt).

o Als zelfstandige deed of doe je een beroep op het crisis-overbruggingsrecht (attest van de organisatie die je uitkering betaalt).

o Je bent erkend als volledig werkloze met een uitkering (attest van de organisatie die je uitkering betaalt).

o Je hebt een BIM-statuut (attest van je ziekenfonds).

 

Je kan het statuut van tijdelijk beschermde klant ook aanvragen via het OCMW (CPAS) of een erkend ‘Centre de Service Social’ (CSS). Aarzel niet om contact met hen op te nemen.

 

* Als de aanvrager niet de persoon is die op het attest wordt genoemd, moet je ook een attest van gezinssamenstelling meesturen.

 

Wat betekent het statuut van tijdelijk beschermde klant concreet voor mij?

 

Als je distributienetbeheerder zijn akkoord geeft voor de bescherming, neemt hij onze energielevering tijdelijk over. Van ons krijg je dan een slotfactuur.

 

Bij je netbeheerder geniet je dan gedurende 12 maanden het sociaal tarief voor elektriciteit en gas. Dat is een voordeliger tarief.

 

Wanneer eindigt mijn tijdelijk statuut?

 

3 maanden voor het einde laat je distributienetbeheerder aan jou weten dat wij je energielevering opnieuw zullen overnemen. Als de 12 maanden voorbij zijn, word je terug klant bij ons met hetzelfde product en hetzelfde tarief dat je had vóór de overname door je distributienetbeheerder. We sturen je daarover zeker nog een brief.

Is dit niet het antwoord dat je zocht?

Bekijk eerst even de andere vragen. Misschien vind je daar meer uitleg.