Hoe wordt mijn voorschotfactuur berekend?

We berekenen je voorschotfactuur op basis van het eerdere verbruik op je aansluitingsadres. Als we geen zicht hebben op je eerdere verbruik, omdat je net verhuisd bent of recent overgestapt van een andere leverancier, dan baseren we ons op het verbruik van een gemiddeld gezin.

Meer informatie over het standaard verbruik vind je op de website van de VREG (Vlaanderen) of CWaPE (Wallonië). Die waarden vermenigvuldigen we dan met je tarief, de distributie- en transportkosten en de taksen en heffingen. Het totale bedrag delen we door de frequentie (maandelijks, tweemaandelijks, driemaandelijks) waarop je gefactureerd wordt. Je kan het voorschotbedrag zelf eenvoudig aanpassen via onze online tool Mijn Essent.

Is dit niet het antwoord dat je zocht?

Bekijk eerst even de andere vragen. Misschien vind je daar meer uitleg.