Welke rechten heb ik als betrokkene?

Volgens de Gegevensbeschermingswetgeving hebt u, steeds onder de wettelijk bepaalde voorwaarden:

 

 • Recht op inzage - U heeft een recht van inzage in uw persoonsgegevens, alsook het recht een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid - U heeft het recht een kopie te vragen van de persoonsgegevens die u ons bezorgde en deze te ontvangen of doen toekomen bij een derde partij in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat;
 • Recht op verbetering en wissing - U heeft de mogelijkheid om uw gegevens door ons kosteloos te laten verbeteren of, in sommige gevallen en indien er geen wettelijke verplichting bestaat om ze bij te houden en er evenmin een zwaarder doorwegend belang bestaat om ze bij te houden, uw gegevens te laten wissen.
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen voor u heeft of u op andere wijze in aanmerkelijke mate treft. In dit laatste geval hebt u recht op menselijke tussenkomst, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten;
 • Beperking van de verwerking - U kan van ons verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken en slechts bepaalde gegevens van u bijhouden.
 • Bezwaar - U mag bezwaar uitoefenen tegen de verwerkingen die gesteund zijn op ons gerechtvaardigd belang, omwille van met uw specifieke situatie verband houdende redenen. Indien u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerkt worden voor dat doel tenzij Essent zwaarder doorwegende gerechtvaardigde belangen aanvoert of de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. U kan steeds bezwaar uitoefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
 • Intrekking van uw toestemming - Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.
 • het recht om de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T. +32 (0)2 274 48 00, F. +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be) te contacteren in het geval van klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij moedigen u echter aan om eerst rechtstreeks met ons naar een oplossing te zoeken.
Is dit niet het antwoord dat je zocht?

Bekijk eerst even de andere vragen. Misschien vind je daar meer uitleg.

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en pixels.

Wij maken een onderscheid tussen functionele, analytische en marketing cookies. Ben je bekend met cookies en pixels en accepteer je het gebruik ervan? Klik dan op ‘akkoord en sluiten’. Wil je graag meer informatie of je toestemming instellen per soort cookies? Klik dan op ‘voorkeuren beheren’.
Voorkeuren beheren

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en pixels

Wij maken een onderscheid tussen functionele, analytische en marketing cookies. Ben je bekend met cookies en pixels en accepteer je het gebruik ervan? Klik dan op ‘alles aanvaarden’. Wil je graag meer informatie over cookies? Lees dan hier meer over cookies en pixels.
Functionele cookies

De functionele cookies zorgen voor de goede werking van onze website. Deze kan je niet uitschakelen.

Deze cookies:

 • Zijn nodig voor de technisch correcte werking van de website
 • Slaan de voortgang van je bestelling op, zo voorkomen we dat dezelfde gegevens steeds opnieuw moeten worden ingevuld
 • Verzekeren de stabiliteit van de website
 • Slaan je log-in gegevens op
 • Monitoren de snelheid van de website
 • Zijn vereist om onze serviceproviders correct te verlonen

Analytische cookies

De analytische cookies worden gebruikt voor statistische en analytische doeleinden. Deze cookies worden gebruikt om meer te leren over het gedrag van bezoekers van onze website en onze website daar optimaal op af te stemmen.

Deze cookies:

 • Maken een verbetering van de gebruikservaring mogelijk

Marketing cookies

Marketing cookies helpen ons gegevens te gebruiken om op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen tonen en om aanbiedingen en diensten op externe websites te tonen.

Deze cookies:

 • Leveren advertenties die bij je interesses passen
 • Bieden individuele en op maat gemaakte aanbiedingen aan om je de best mogelijke service te kunnen bieden
 • Maken levering van individuele aanbiedingen en diensten mogelijk, indien je reeds een van onze klanten bent gebeurt dit door de gegevens van je browsergeschiedenis te koppelen aan je klantgegevens
 • Maken uitwisseling van gegevens met bedrijven in de e.on groep mogelijk
 • Maken het mogelijk, om indien nodig rechtstreeks verbinding te maken met je sociale media-account
 • Maken het je mogelijk websites te delen op sociale media
 • Maken het je mogelijk opmerkingen te plaatsen