Variabele energieproducten evolueren mee met de marktprijs. Daalt de prijs op de markt, dan daalt ook uw energieprijs en omgekeerd. Uw prijs wordt vanaf 1 januari 2013 telkens aangepast in het begin van een kwartaal (januari, april, juli en oktober), voordien gebeurde dat maandelijks.

 

 

De samenstelling van uw variabel tarief

Uw variabel tarief bestaat uit twee onderdelen:
 

• uw abonnementskost
  een vaste vergoeding geldig voor het hele jaar

 

• uw energieprijs
  een formule samengesteld uit een vast bedrag en een variabele bouwsteen; een parameter

 

De abonnementskost en de formule vindt u terug in de tariefkaart van de maand waarin u klant werd bij essent.be.

De waarde van de parameter vindt u hieronder en wordt om de drie maanden aangepast.

De totale prijs op uw afrekeningsfactuur berekenen we op basis van uw totale jaarlijkse verbruik. Dat zetten we om naar maandelijkse verbruiken en vermenigvuldigen we met de driemaandelijkse energieprijs.

 

Waarden van de indexatieparameters

Elektriciteit 2de kwartaal (april-juni 2014)

 

Endex(4dpe, 0,3)α x Endex(4dpe, 0,3)
   (voorheen PIQ)
NEQ
      definitie      definitie      definitie
Waarde: 34,85Waarde: 1,4647Constante waarde: 1,6123

 

Aardgas 2de kwartaal (april-juni 2014)

 

TTF_WAVG
   (1.0.1, 1.1.1, 1.2.1)_ Endex_Q
HUB_WAVG
   (1.0.1, 1.1.1, 1.2.1)_Heren_Q
HUB_ (1.2.3)_ Heren_QTTF(1.0.3)
      definitie      definitie      definitie      definitie
Waarde: 23,235Waarde: 23,189Waarde: 26,044Waarde: 23,308

 

Vroegere waarden

tot 1 januari 2013 vanaf 1 januari 2013

Toelichting van de indexatieparameters

Uw parameter is opgebouwd uit verschillende onderdelen. In deze tabel vindt u een toelichting van elk onderdeel.
 

Onderdelen van de indexatieparameters (aardgas)


HUB, TTFVirtuele handelsplatformen voor aardgascontracten
BerekeningswijzeWAVGGewogen gemiddelde
   (afkorting van Weighted Average)
(1.0.1,1.1.1,1.2.1)
(123)
Referentieperiode, vertraging & leveringsperiode
Heren, EndexBron waar de waarde te vinden is. U kunt de waarden voor TTF terugvinden op www.endex.be. De waarden voor HUB worden gepubliceerd in het European Spot Gas Markets rapport gepubliceerd door Heren.
QDriemaandelijks geïndexeerd (afkorting van Quarterly)

Bij de berekeningswijze staat:

  • het eerste cijfer telkens voor de referentieperiode waarop de waarde wordt berekend;
  • het tweede cijfer voor het aantal maanden vertraging tussen de referentiemaand en de leveringsperiode;
  • het derde cijfer voor de duur van de leveringsperiode (uitgedrukt in maanden).

 
Een voorbeeld voor de berekeningswijze (1.0.1,1.1.1,1.2.1):
In december zijn de waarden van de aardgasparameter voor januari, februari en maart bekend.
Aan de hand van een standaard verbruiksprofiel* (te consulteren op http://www.vreg.be/verbruiksprofielen-0) berekenen we het gewogen gemiddelde van de waarden van januari, februari en maart.
Dit gewogen gemiddelde is de waarde van uw parameter die gedurende het eerste kwartaal van kracht is.
 
Een voorbeeld voor de berekeningswijze (123):
In januari zijn de waarden bekend die gelden voor het kwartaal daarna. Uit die waarden berekenen we de gemiddelde waarde die zal gelden voor dat kwartaal, namelijk: april, mei & juni.

 


Onderdelen van de indexatieparameters (elektriciteit)


Ne, Pi (Power Index)Naam van de parameter
QDriemaandelijks geïndexeerd (afkorting van Quarterly)

 

* een tabel die we gebruiken om uw verbruik in een bepaalde periode te schatten. Zo kunnen we bij de berekening van uw factuur bijvoorbeeld rekening houden met week- & weekenddagen en het weer.

 

Veelgestelde vragen over de indexatieparameters

Wat gebeurt er vanaf 1 januari 2013?
Vanaf 1 januari 2013 worden onze prijzen driemaandelijks berekend. Dat betekent dat de prijzen stabiel blijven gedurende drie maanden. Uiteraard geniet u vanaf 1 januari nog steeds van een competitief tarief.

 

Verandert er iets aan mijn tussentijdse factuur na 1 januari?
Neen. U krijgt uw facturen nog altijd op hetzelfde tijdstip en ook uw voorschotbedrag verandert niet.

 

Verandert mijn energieprijs door de invoering van de kwartaalindexatie?
U geniet vanaf 1 januari nog altijd van eenzelfde competitief tarief.

 

Geldt deze invoering van de kwartaalindexatie ook wanneer ik vanaf januari start bij essent.be?
Ja, vanaf 1 januari 2013 worden al onze variabele tarieven namelijk op deze manier berekend. Dit geldt dus zowel voor onze nieuwe, als voor onze huidige klanten.

 

Is deze aanpassing van de parameters een gevolg van de regeringsmaatregelen?
Net als de andere energieleveranciers is essent.be verplicht om vanaf 1 april 2013 zijn indexering aan te passen. We willen deze datum niet afwachten, maar passen onze parameters al aan vanaf 1 januari 2013.

 

Mijn parameter wordt vervangen door een constante. Wat wil dit zeggen?
Voor sommige klanten wordt een bepaalde parameter in hun tarief (NeQ of IGD) vervangen door een constante. De constante heeft de waarde van de parameterwaarde tijdens de prijsbevriezing van maart 2012. Daardoor zal deze waarde in de toekomst niet meer veranderen, de waarde zal dus niet kunnen stijgen in de toekomst.