Elk jaar maakt Greenpeace een rangschikking van de duurzaamheid van de energieleveranciers op de Belgische markt. De consument krijgt sommige leveranciers aanbevolen, veel anderen afgeraden, maar hij krijgt bovenal misleidende informatie. Een uitdaging voor de leveranciers die de ranglijst aanvoeren: kunnen ze hun klanten garanderen dat ze op elk moment van de dag 100% groene energie gebruiken? Durven ze hun klanten verzekeren dat ze nooit grijze energie krijgen die afkomstig is van gas- of kerncentrales?

 

Eerst en vooral dit: ik geloof oprecht dat elke energieleverancier er ondertussen heilig van overtuigd is dat de energietoekomst 100 procent groen en hernieuwbaar zal zijn. Ooit zal Greenpeace zijn jaarlijkse rangschikking kunnen opbergen omdat er alleen nog maar hernieuwbare energie geproduceerd wordt, en geleverd via slimme netten. Alleen zijn we daar jammer genoeg nog niet, en kan niemand voorspellen wanneer die duurzame energietransitie voltooid zal zijn.

 

Een van de grootste uitdagingen is een oplossing vinden voor de onvoorspelbaarheid en onbetrouwbaarheid van hernieuwbare energie, voor de momenten dat de zon niet schijnt en de wind niet waait. En net daar is het rapport van Greenpeace bijzonder misleidend.

 

Voor essent.be gaat duurzaamheid hand in hand met betrouwbaarheid, en dat vertellen wij ook eerlijk aan onze klanten. In België voorzien we 140.000 gezinnen van Belgische groene, hernieuwbare stroom die afkomstig is van C-Power, het windpark voor de Belgische kust waarvan wij de grootste aandeelhouder zijn. Tegelijkertijd produceren wij elektriciteit in klassieke, flexibel inzetbare aardgascentrales, die zorgen voor permanent beschikbare elektriciteit.

 

Ik daag de energieleveranciers die het hoogst scoren uit: kunnen zij hun klanten verzekeren dat ze altijd en overal, 7 dagen op 7, 24 uur op 24, hernieuwbare energie krijgen? Kunnen ze hun klanten verzekeren dat ze op geen enkel moment grijze energie krijgen die afkomstig is van gascentrales of kerncentrales?

 

Het antwoord is eenvoudig: nee, dat kunnen ze niet. Ook de energieleveranciers met de groenste en meest duurzame claims grijpen vandaag op momenten dat er onvoldoende zonne- en windenergie voorhanden is onvermijdelijk naar grijze energie. Het wordt een van de grootste uitdagingen van de energietransitie naar 100 procent hernieuwbare energie om technologieën te ontwikkelen die hernieuwbare energie kunnen stockeren en slim transporteren, om de overschotten te gebruiken wanneer er tekorten zijn. Maar zolang die batterijen of andere oplossingen er nog niet zijn, gebruiken álle energieleveranciers grijze energie.

 

Het is alleen jammer dat de energieleveranciers daarover geen duidelijkheid scheppen tegenover hun klanten. Het is dubbel jammer dat Greenpeace helpt om de illusie van 24/7 groene energie in stand te houden.

 

Het rapport van de verschillende Belgische energieleveranciers vergelijkt appelen met peren. Grote historische producenten van energie staan in dezelfde lijst als pure energieverkopers die zelf geen energie produceren. De tegenstelling tussen de kleine en grote leveranciers, tussen de zogenaamde good guys en de bad guys, is kunstmatig en zelfs een beetje hypocriet. Want waar komt onze elektriciteit vandaan als het donker is en windstil is? Juist, ja, van de grote elektriciteitscentrales die bijspringen wanneer de zon en de wind het laten afweten.

Essent.be wordt beoordeeld op basis van de totale brandstofmix van haar moederbedrijf in heel Europa, terwijl die totaal verschilt van de energie die wij in ons land produceren. Die komt van onze Belgische windmolens en gascentrales.

 

Die energiemix weerspiegelt de realiteit van de Belgische energiemarkt anno 2016. Als we de duurzame energietransitie willen versnellen, moeten we massaal blijven investeren in onderzoek naar en ontwikkeling van een intelligenter energiesysteem en hernieuwbare energiebronnen. Maar we moeten evengoed investeren in oplossingen om die energietransitie gecontroleerd te laten verlopen. Om op elk moment van de dag en van de nacht elektriciteit te blijven leveren.

 

Tenzij Greenpeace ervoor kiest om de Belgen geregeld zonder stroom te zetten, zou het intellectueel eerlijk zijn om een extra criterium op te nemen in het duurzaamheidsrapport: wat doen de energieleveranciers om 24 uur op 24, 7 dagen op 7, zo duurzaam mogelijke elektriciteit te leveren? Geen ‘grijze’ energie produceren, maar ze wel gretig gebruiken, is iets te gemakkelijk. Als Greenpeace energieleveranciers ook nog eens beloont voor die dubbelzinnige houding, worden ze eerder ontmoedigd dan aangemoedigd om volop hun schouders onder de gecontroleerde energietransitie te zetten. Zo komt de 100 procent hernieuwbare energietoekomst zeker niet sneller dichterbij.