Eigenaars van zonnepanelen genieten al een tijd van de voordelen van de terugdraaiende teller. In juli 2019 startte de Vlaamse regering echter met de gefaseerde uitrol van de digitale energiemeter. Vlamingen met een zonne-energie installatie zijn een van de eersten waar de meter geïnstalleerd zal worden. Betekent de komst van deze slimme meter meteen het einde van de terugdraaiende teller? Je leest het in dit artikel.

Wat is de digitale meter?

De kans dat je thuis nog een klassieke meter met draaiteller hebt, is groot. Omdat veel van deze meters aan vervanging toe zijn, startte de Vlaamse overheid vorig jaar met de uitrol van de digitale meter. Deze slimme meters voor elektriciteit en aardgas kunnen meer dan de oude versie.

 

Enkele voordelen:

 

 • Je digitale meter stuurt je meterstanden automatisch door naar je netbeheerder. Je krijgt ook een beter zicht op je verbruik. Om zelf je meterstand af te lezen, volg je deze handleiding.
 • Het aan- en afsluiten op het netwerk (bijvoorbeeld bij een verhuis) kan vanop afstand.
 • Een digitale meter werkt nauwkeuriger en is minder foutgevoelig.
 • Je koppelt eenvoudig slimme apparaten aan je digitale meter.
 • Dankzij de nauwkeurige gegevens speelt de netbeheerder sneller in op kwaliteitsproblemen, zoals overspanning. Dit betekent dat de spanning op een elektrisch apparaat veel hoger is dan de spanning waarvoor het ontworpen is.
 • Wanneer de digitale meter geplaatst wordt, kan je meteen wisselen tussen enkel- of tweevoudig tarief. Normaal gezien kost dit € 8,50 excl. btw.


Zijn er ook nadelen?
Omdat je meter dagelijks de meterstand naar de netbeheerder stuurt, vrezen sommigen dat hun privacy in het gedrang komt. Toch is er geen reden tot paniek, aangezien de gegevens versleuteld en via een beveiligd netwerk verzonden worden.

 

De Vlaamse regering legt ook duidelijk vast wie de gegevens mag gebruiken. Iedereen die ze wil gebruiken – bijvoorbeeld je energieleverancier die op termijn feedback wil geven op je verbruik – zal daarvoor je expliciete toestemming nodig hebben en moet zich houden aan de Vlaamse, Belgische en Europese privacyregelgeving.

Wanneer ben ik aan de beurt?

In Vlaanderen verloopt de uitrol van de digitale meter in fasen. Eerst zijn specifieke doelgroepen aan de beurt, zoals (ver)bouwers, eigenaars van zonnepanelen en verbruikers met een budgetmeter. Wanneer je niet tot een van deze groepen behoort, maar je klassieke, analoge meter defect is, zal ook jij al een digitale meter krijgen. Tegen eind 2022 zouden 1 op de 3 Vlamingen een digitale meter moeten hebben. Tegen 2034 zou de uitrol klaar zijn.


Bekijk hier wanneer de digitale meter bij jou geïnstalleerd zal worden.

Wat betekent deze switch voor eigenaars van zonnepanelen?

Heeft je zonne-energie installatie een maximaal wisselstroomvermogen dat kleiner dan of gelijk is aan 10 kW? Dan geniet je met een analoge meter van het systeem van de terugdraaiende teller. Maar hoe werkt dit principe alweer?

 

Omdat je panelen overdag meer produceren, wordt er ’s middags meer overtollige energie op het net geïnjecteerd. ’s Ochtends en ’s avonds ligt het verbruik hoger, maar levert je installatie niet voldoende energie. Dan haal je elektriciteit van het net af. Het net wordt dus als een soort van batterij gebruikt. De terugdraaiende teller compenseert de kWh die je van het net haalt gedeeltelijk via de kWh die je op het net injecteert. Zo kan hij ervoor zorgen dat jouw elektriciteitsfactuur op het einde van het jaar zo goed als nul bedraagt.

 

Nu de digitale meter de analoge vervangt, vragen veel eigenaars van zonnepanelen zich af of ze niet langer van dit voordeel kunnen profiteren. Wij leggen het overzichtelijk voor je uit.

 

Compensatieregeling
Iedereen die voor 31 december 2020 zonnepanelen installeert, geniet 15 jaar lang van 
een compensatieregeling. Deze wordt gerekend vanaf het moment dat de installatie in gebruik genomen werd. De datum van indienstname is de datum op het eerste volledige AREI-keuringsverslag. Bij de plaatsing van extra zonnepanelen blijft de datum van de eerste keuring gelden.

 

Met deze compensatieregeling behoud je het systeem van de terugdraaiende teller voor de elektriciteitsprijs. Je digitale meter zal virtueel terugdraaien. De compensatieregeling is niet van toepassing als je installatie ouder is dan 15 jaar.

 

Ook voor je verbruik van het net blijf je 15 jaar lang genieten van het principe van de terugdraaiende teller, in combinatie met het prosumententarief (deze regeling is ook enkel geldig als je je zonnepanelen voor eind 2020 liet installeren). Iedereen die overstapt op een digitale meter blijft automatisch in het systeem van het prosumententarief zitten.

 

Heb je nog geen zonnepanelen? Als je ze na 1 januari 2021 installeert, zal je niet meer kunnen kiezen voor de compensatieregeling van 15 jaar. Er zal een alternatief compensatiesysteem uitgewerkt worden waarbij prosumenten een vergoeding kunnen krijgen voor de elektriciteit die ze op het net zetten.

 

Nieuw nettariefsysteem
Je kan ook kiezen voor het nieuwe systeem van nettarieven. Je betaalt dan enkel wat je werkelijk afneemt van het elektriciteitsnet. Dit is voordeliger wanneer je vooral stroom verbruikt als de zon schijnt.

De Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) is voorstander van dit systeem. Waarom? Ze vinden dat de compensatieregeling een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van nieuwe diensten. Daarnaast zou de compensatieregeling prosumenten niet alleen onvoldoende stimuleren om zelfconsumptie (de energie die je zelf produceert en onmiddellijk verbruikt) na te streven. Het zou hen ook belemmeren om rationeel om te gaan met hun elektriciteitsverbruik. Tenslotte zou de compensatieregeling er ook voor zorgen dat consumenten onvoldoende gebruik maken van opslagsystemen, zoals een thuisbatterij. Meer weten over zulke systemen? Lees dan hier verder.

 

Wil je overstappen naar dit systeem? Dan moet je dit expliciet aanvragen via de website van Fluvius.

 

Let op: wanneer je voor het nieuwe nettarief kiest, kan je niet meer overschakelen op het prosumententarief.

Ontdek of je meer of minder betaalt met de digitale meter

Er werd algemeen gevreesd dat de invoering van een reële aanrekening van de netkosten het financiële rendement van zonnepanelen drastisch zou verlagen. Sommigen zullen inderdaad meer betalen, anderen zullen net minder betalen.

 

Overweeg je om nettarieven te betalen op basis van je werkelijke afname (en dus af te stappen van het prosumententarief)? Deze simulator van de VREG geeft je een inschatting van het voor- of nadeel op je elektriciteitsfactuur.

 

De simulator toont ook:

 

 • Of je beter voor een tweevoudige of enkelvoudige meter kiest.
 • Een inschatting van je percentage zelfconsumptie. Dit is de hoeveelheid elektriciteit die je onmiddellijk zelf verbruikt op het moment dat je zonnepanelen elektriciteit opwekken. Vandaag wordt bij deze inschatting voor gezinnen ook rekening gehouden met reeds geïnstalleerde elektrische warmwaterboilers of warmtepompen.
 • Tips over hoe je je ingeschat percentage zelfconsumptie optimaliseert.
 • Een inschatting van het effect van een nog te plaatsen elektrische warmwaterboiler of warmtepomp.
 • Een simulatie van de impact van warmtepompboilers en nog te plaatsen thuisbatterijen.

 

Let op: de simulator is niet voor prosumenten die elektrisch verwarmen met een warmtepomp.

 

Heb je nog geen zonnepanelen, maar wil je ze wel installeren?
Dan geeft de simulator je een inschatting van jouw zelfconsumptie en de impact ervan op je jaarlijkse elektriciteitsfactuur. Dit zowel voor de situatie met het prosumententarief, als de situatie waarbij je de nettarieven zou betalen op basis van je werkelijke afname.

Overtuigd van de voordelen van zonnepanelen?

Ontdek dan meteen of je dak geschikt is.