Tot vorig jaar genoten eigenaars van zonnepanelen van de voordelen van de terugdraaiende teller. Dat voordeel valt nu weg, maar wie vanaf 2021 zonnepanelen laat installeren, komt wel in aanmerking voor een eenmalige premie van netbeheerder Fluvius. In juli 2019 startte de Vlaamse regering ook met de gefaseerde uitrol van de digitale energiemeter. Vlamingen met zonnepanelen zouden hier voorrang bij krijgen. Is dat nog steeds zo en hoe zit het nu precies met die afgeschafte terugdraaiende teller? Je leest het in dit artikel.

Wat is de digitale meter?

De kans dat je thuis nog een klassieke meter met draaiteller hebt, is groot. Omdat veel van deze meters aan vervanging toe zijn, startte de Vlaamse overheid vorig jaar met de uitrol van de digitale meter. Deze slimme meters voor elektriciteit en aardgas kunnen meer dan de oude versie.

 

Enkele voordelen:

 

  • Je digitale meter stuurt je meterstanden automatisch door naar je netbeheerder. Je krijgt ook een beter zicht op je verbruik. Om zelf je meterstand af te lezen, volg je deze handleiding.
  • Het aan- en afsluiten op het netwerk (bijvoorbeeld bij een verhuis) kan vanop afstand.
  • Een digitale meter werkt nauwkeuriger en is minder foutgevoelig.
  • Je koppelt eenvoudig slimme apparaten aan je digitale meter.
  • Dankzij de nauwkeurige gegevens speelt de netbeheerder sneller in op kwaliteitsproblemen, zoals overspanning. Dit betekent dat de spanning op een elektrisch apparaat veel hoger is dan de spanning waarvoor het ontworpen is.
  • Wanneer de digitale meter geplaatst wordt, kan je meteen wisselen tussen enkel- of tweevoudig tarief. Normaal gezien kost dit € 8,50 excl. btw.


Zijn er ook nadelen?
Omdat je meter dagelijks de meterstand naar de netbeheerder stuurt, vrezen sommigen dat hun privacy in het gedrang komt. Toch is er geen reden tot paniek, aangezien de gegevens versleuteld en via een beveiligd netwerk verzonden worden.

 

De Vlaamse regering legt ook duidelijk vast wie de gegevens mag gebruiken. Iedereen die ze wil gebruiken – bijvoorbeeld je energieleverancier die op termijn feedback wil geven op je verbruik – zal daarvoor je expliciete toestemming nodig hebben en moet zich houden aan de Vlaamse, Belgische en Europese privacyregelgeving.

Wanneer ben ik aan de beurt?

In Vlaanderen verloopt de uitrol van de digitale meter in fasen. Eerst zijn specifieke doelgroepen aan de beurt, zoals (ver)bouwers of verbruikers met een budgetmeter. Eigenaars van zonnepanelen vielen hier tot voor kort ook onder, maar de uitrol is bij hen voorlopig even on hold gezet. Al zeker tot begin april 2021 zullen er geen digitale meters meer bij hen geïnstalleerd worden. De regering wil namelijk eerst en vooral dat de financiële compensatieregeling duidelijk is, nu het systeem van de digitale terugdraaiende teller is afgeschaft.

 

Aanvankelijk was immers beloofd dat de regeling rond de terugdraaiende teller nog 15 jaar zou blijven bestaan voor mensen die nog voor 2021 zonnepanelen hadden laten installeren. Sommige eigenaars van zonnepanelen lopen daardoor zowel het voordeel van de terugdraaiende teller als de eenmalige premie mis. Zij zullen hiervoor eenmalig gecompenseerd worden, afhankelijk van het rendement dat ze al gehaald hebben uit hun zonnepanelen. De exacte tegemoetkoming per installatiejaar vind je hier terug.

 

Daarnaast werd ook aangekondigd dat eigenaars van zonnepanelen niet meer eerder aan de beurt komen bij de uitrol van de digitale meter. Zij krijgen geen prioriteit meer en net als voor de rest van Vlaanderen kan het ook bij hen tot midden 2029 duren voor netbeheerder Fluvius de laatste digitale meters installeert. Wie eerder wil overschakelen, kan wel vragen aan Fluvius om al langs te komen.

 

Bekijk hier wanneer de digitale meter bij jou geïnstalleerd zal worden.

Volledig overtuigd van de voordelen van zonnepanelen?

Wat betekent deze switch voor eigenaars van zonnepanelen?

Tot vorig jaar genoten eigenaars van zonnepanelen met een analoge meter dus van het systeem van de terugdraaiende teller. De komst van de digitale meter zou dit voordeel sowieso teniet hebben gedaan, maar er was wel sprake van een compensatieregeling. Iedereen die voor 31 december 2020 zonnepanelen liet installeren, zou nog 15 jaar lang van het systeem van de terugdraaiende teller kunnen profiteren, in combinatie met het prosumententarief. De digitale meter zou dan virtueel terugdraaien. Begin dit jaar legde het Grondwettelijk Hof echter in arrest een verbod op die regeling.

 

Voor wie een digitale meter heeft, is het systeem van de terugdraaiende teller dus definitief verleden tijd. Vanaf 2021 valt iedereen met een digitale meter onder het systeem van het nettarief werkelijke afname. Je betaalt dan enkel wat je werkelijk afneemt van het elektriciteitsnet. Dit is voordeliger wanneer je vooral stroom verbruikt als de zon schijnt.

 

De Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) was sowieso al voorstander van dit systeem. Waarom? Ze vinden dat de compensatieregeling een negatieve invloed zou gehad hebben op de ontwikkeling van nieuwe diensten. Daarnaast zou de compensatieregeling prosumenten niet alleen onvoldoende gestimuleerd hebben om zelfconsumptie (de energie die je zelf produceert en onmiddellijk verbruikt) na te streven. Het zou hen ook belemmeren om rationeel om te gaan met hun elektriciteitsverbruik. Tenslotte zou de compensatieregeling er volgens hen ook voor gezorgd hebben dat consumenten onvoldoende gebruik maken van opslagsystemen, zoals een thuisbatterij. Meer weten over zulke systemen? Lees dan hier verder.

Speciaal voor onze klanten

Profiteer van promoties, kortingen en toffe klantvoordelen

Slimme energie & e-mobiliteit

Zonnepanelen