Dat je je ketel geregeld moet laten onderhouden wist je vast al. Maar moet dat nu jaarlijks of tweejaarlijks? Wie voert dat onderhoud uit? En hoe zit het met de attesten? Hoeveel krijg je er en hoe lang moet je die bijhouden? Wij zetten alle onderhoudsregels op een rijtje, afhankelijk van het soort ketel waar je gebruik van maakt.

 

De onderhoudsverplichtingen waar je je aan moet houden zijn afhankelijk van:

 • Het soort brandstof
 • Het vermogen van je centraal stooktoestel. Het vermogen in kilowatt (kW) vind je op het kenplaatje van de ketel, een zilverkleurig plaatje dat op de buitenkant van de ketel bevestigd werd. Je kijkt hiervoor altijd naar het maximumvermogen. 

 

Kort gesteld gelden de volgende regels:

tabel - vlaanderen

In Wallonië is er een verschil tussen controle en onderhoud. Het onderhoud is niet verplicht, de controle wel. Die controle moet volgens deze regels verlopen:

tabel - wallonie

In Brussel gelden de volgende regels:

tabel - brussel

Vloeibare brandstof

Maakt je ketel gebruik van vloeibare brandstof (stookolie) en heeft hij een vermogen vanaf 20 kW? Dan ben je wettelijk verplicht om hem jaarlijks te laten onderhouden. Dat onderhoud moet worden uitgevoerd door een erkende technicus vloeibare brandstof. Op de website van de Vlaamse overheid vind je een overzichtslijst van de erkende technici per categorie. Reken op zo’n 1,5 tot 2 uur voor dat onderhoud, maar onthoud dat elke ketel anders is. 

 

De technicus controleert:

 • De algemene goede werking van de installatie
 • Het expansievat
 • De afstelling van de brander
 • De veiligheidssystemen
 • Het verbrandingsmechanisme
 • De waterdichtheid en pompdruk
 • De wettelijke voorschriften

 

Hij reinigt ook het volledig verwarmingselement, de brander, de elektroden en de schoorsteen. Na afloop krijg je een reinigingsattest en een verbrandingsattest. Daar moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus. Bewaar ten minste de twee laatste attesten. Huur je de woning? Bezorg dan een kopie van de attesten aan de eigenaar. 

Heb je een centraal stooktoestel op vloeibare brandstof van minder dan 20 kW? Dan is een onderhoud niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden.

 

Een ketel die gebruik maakt van vloeibare brandstof (stookolie) moet volgens de regels van het Waalse Gewest jaarlijks gecontroleerd worden. Die moet worden uitgevoerd door een erkend technicus vloeibare brandstof. Reken op zo’n 1,5 tot 2 uur voor dat onderhoud, maar onthoud dat elke ketel anders is. Je krijgt een controleattest dat je twee jaar moet bewaren. Huur je de woning? Bezorg dan een kopie van de attesten aan de eigenaar.

 

Wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, moet zijn stookolieketel eveneens jaarlijks laten onderhouden door een erkend technicus vloeibare brandstof. De eigenaar van de ketel krijgt dan een attest van periodieke EPB-controle. Op de website van Leefmilieu Brussel vind je een overzichtslijst van de erkende technici per categorie. Bewaar het attest tot de aflevering van het volgende attest. Huurders dienen ook hier een kopie van de attesten aan de eigenaar te bezorgen. 

Gas

Als je ketel gebruik maakt van gas (aardgas, butaan of propaan) en een vermogen heeft vanaf 20 kW, ben je verplicht hem tweejaarlijks te laten onderhouden. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een erkende technicus gasvormige brandstof. Op de website van de Vlaamse overheid vind je een overzichtslijst van de erkende technici per categorie. Een ervaren technicus heeft ongeveer een uur nodig om je gasketel te onderhouden. 

 

De technicus controleert:

 • De algemene goede werking van de installatie
 • Het expansievat
 • De afstelling van de brander
 • De veiligheidssystemen
 • Het verbrandingsmechanisme
 • De waterdichtheid en pompdruk
 • De wettelijke voorschriften

 

Hij reinigt ook het volledig verwarmingselement, de brander, de elektroden en de koppeling tussen de ketel en de schoorsteen. Na afloop krijg je een reinigingsattest en een verbrandingsattest. Daar moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus. Bewaar ten minste de twee laatste attesten. Huur je de woning? Bezorg dan een kopie van de attesten aan de eigenaar.

 

Indien je centraal stooktoestel op gas een vermogen heeft van minder dan 20 kW, is een onderhoud niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden.

Als je ketel gebruik maakt van gas (aardgas, butaan of propaan) en een vermogen heeft vanaf 100 kW, ben je volgens de regels van het Waalse Gewest verplicht hem tweejaarlijks te laten controleren. Onder de 100 kW is dat driejaarlijks. De controle wordt uitgevoerd door een erkende technicus gasvormige brandstof. Een ervaren technicus heeft ongeveer een uur nodig om je gasketel te onderhouden. Je krijgt een controleattest dat je twee jaar moet bewaren.  Huur je de woning? Bezorg dan een kopie van de attesten aan de eigenaar.

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet je je gasketel om de twee jaar laten onderhouden door een EPB-verwarmingsketeltechnicus. Op de website van Leefmilieu Brussel vind je een overzichtslijst van de erkende technici per categorie. Die levert je een attest van periodieke EPB-controle af. Bewaar dat tot de aflevering van het volgende attest. Huurders dienen ook hier een kopie van de attesten aan de eigenaar te bezorgen.

Vaste brandstof

Heb je een centraal stooktoestel op vaste brandstof, zoals hout pellets of steenkool? Dan moet je de ketel jaarlijks laten onderhouden door een geschoolde vakman. Je krijgt een reinigingsattest waar de naam en de handtekening van de geschoolde vakman moeten staan. Bewaar ten minste de twee laatste attesten. Huur je de woning? Bezorg dan een kopie van de attesten aan de eigenaar.

Laat Essent je ketelonderhoud verzorgen

Geen zin om alles zelf te regelen? Essent neemt je het ketelonderhoud graag uit handen. Onze betrouwbare vakmannen zorgen ervoor dat je verwarmingsketel in topconditie verkeert, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Heb je een verwarmingsketel op aardgas? Dan zorgt Essent tweejaarlijks voor het onderhoud van je ketel. Voor wie een verwarmingsketel op stookolie heeft, is dat jaarlijks. Wij plannen je onderhoud in en je kan 24/24u terecht op onze noodlijn wanneer je te kampen krijgt met verwarmingsproblemen. Ook financieel is het interessant. Je betaalt immers een laag bedrag per maand en spreidt zo de kosten.