Sinds 26 september 2015 is de Europese Ecodesign-richtlijn van kracht. Huishoudtoestellen met een energie-efficiëntie onder een bepaald niveau mogen in landen van de EU niet meer verkocht worden. Zo werd ook het wettelijk verplichte minimumrendement van verwarmingstoestellen flink verhoogd. Enkel toestellen met een lager energieverbruik voldoen aan de nieuwe norm.

Energielabel voor verwarmingstoestellen

Eind 2018 werden de Ecodesigneisen voor verwarmingsketels opnieuw strenger. Nieuwe cv-ketels die sinds dan op de markt komen, mogen nog minder schadelijke stoffen uitstoten.

Nieuwe verwarmingstoestellen kregen ook een energielabel, van A++ (hoogste rendement) tot G. Cv-ketels op stookolie of gas moeten sindsdien een rendement of energie-efficiëntie hebben van minstens 86%, wat overeenkomt met een B-label. Klasse A zijn de condensatieketels. Die behalen een energie-efficiëntie van minstens 90%.

BEN JE TOE AAN EEN NIEUWE CV-KETEL?

Kies dan voor een duurzame manier van verwarmen. Lees hier welke mogelijkheden vandaag zeker haalbaar zijn.

Wat betekenen de minimumvereisten voor jouw cv-ketel?

De Europese Ecodesigneisen zijn niet van toepassing op bestaande installaties. Zolang je verwarmingsketel niet defect is, mag hij in gebruik blijven. Op voorwaarde dat je cv-installatie voldoet aan de Vlaamse verplichtingen inzake keuring, onderhoud en audit.

Ben jij een van de bijna 700.000 Belgen die nog een oude cv-ketel heeft? Dan begin je misschien best alvast na te denken over de aanschaf van een nieuwe, efficiënte installatie. Je bent niet meteen verplicht om je oude verwarmingsketels te vervangen, maar áls je het doet, dan moet je nieuwe cv-ketel wel voldoen aan de minimumvereisten. Veel mensen kiezen op dat moment voor een condensatieketel.

Op de website van de Vlaamse overheid kan je de terugverdientijd berekenen voor de vervanging van je oude verwarmingsketel door een condensatieketel.

Specifieke regels voor cv-ketels in appartementen

Voor appartementen in mede-eigendom is de situatie complexer dan voor individuele woningen. Er zijn nog veel appartementsgebouwen waar de gemeenschappelijke schoorsteen of het rookgasafvoerkanaal niet geschikt is om een condensatieketel op aan te sluiten. Om in zulke gebouwen een oude cv-ketel te kunnen vervangen door een condensatieketel moet er eerst een schouwrenovatie gebeuren. En dat kan alleen in overleg met de VME (vereniging van mede-eigenaars).