Tussen 2018 en 2030 worden 1,6mio Belgische gezinnen en bedrijven overgeschakeld van arm gas naar rijk gas. Nederland is namelijk van plan om de gaswinning in Slochteren stop te zetten. De gasreserves geraken er uitgeput en dus heeft de Nederlandse overheid beslist om niet meer te leveren aan Duitsland, het noorden van Frankrijk en een derde van België. Dit zal geleidelijk gebeuren, zo krijgen alle betrokken partijen voldoende tijd om de nodige aanpassingen uit te voeren. Om de bevoorrading bij ons op lange termijn te verzekeren, hebben de Belgische overheden beslist om België langzaam over te schakelen naar rijk gas. 

 

Wat betekent dat precies ? En wat moet je als burger doen ? Griet Lammens, sourcing manager bij essent.be, helpt ons uit de nood met 6 hapklare vragen en antwoorden.

Wat is arm gas en wat is rijk gas ?

In België worden 2 soorten gas verdeeld: arm gas en rijk gas, of laag- en hoogcalorisch gas. Wat hen onderscheidt, is hun calorische waarde, d.w.z. een verschillende hoeveelheid energie. Anders gezegd: 1m³ arm gas levert minder energie op dan 1m³ rijk gas. Arm gas is afkomstig uit Nederland (Slochteren). Rijk gas komt voornamelijk uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Qatar.

Hoe weet ik welk soort gas ik gebruik ?

Op de website www.gasverandert.be kan iedereen nakijken of zijn gemeente volledig, gedeeltelijk of helemaal niet omschakelt van arm naar rijk gas. Het grootste deel van de aardgasverbruikers, die grofweg in de provincies Antwerpen en Brabant gesitueerd zijn, verbruiken nu arm gas. Dat geldt ook voor consumenten in de grensgebieden met Limburg, Luik, Namen en Henegouwen. Als je omschakelt, wordt je tijdig geïnformeerd door jouw distributienetbeheerder en/of gasleverancier. Toestellen zoals drukregelaars, verwarmingsketels, boilers, kookfornuizen, kachels en sierhaarden hebben dan een technische udpate nodig. Wie gas in flessen (propaan of butaan) of voor voertuigen (CNG, LPG) gebruikt, hoeft zich geen zorgen te maken.

Wat moet ik zelf doen ?

Iedereen die de omschakeling maakt, wordt geïnformeerd door de distributienetbeheerder en/of zijn gasleverancier. Als je een bericht ontvangt, dan dien je zelf een bezoek door een erkend technicus in te plannen. De overheid komt niet tussen in de kost voor deze controle. Een tip: maak het efficiënt, en laat de check-up samenvallen met jouw verplichte, periodieke controle van de CV-installatie.

En wat als ik dat niet wil ?

Via het distributienetwerk zal énkel nog rijk gas beschikbaar zijn. Adressen waar de drukregelaar niet werd aangepast of vervangen, zullen om veiligheidsredenen van het aardgasnet worden afgesloten

Is de situatie dan gevaarlijk ?

Niet elk apparaat functioneert met zowel arm als rijk gas. Om veiligheidsredenen moeten die toestellen omgeschakeld worden, en soms heeft ook de verwarmingsketel een update nodig. Toestellen die ouder zijn dan 1978 zullen moeten vervangen worden. Behalve een veiligheidsrisico zullen de toestellen niet langer optimaal functioneren, meer gas verbruiken dan normaal, én sneller defect gaan.

Zal ik meer betalen ?

Neen. De omschakeling van arm gas naar rijk gas, verandert niets aan de gasfactuur. Omdat we onze klanten een eenheidsprijs per energie (kWh) doorrekenen en niet per kubieke meter, maakt het voor de consument geen verschil of hij hoog- of laagcalorisch gas verbruikt. Als jouw verbruiksniveau gelijk blijft, zal het bedrag op jouw factuur dus niet veranderen.

 

Heb je nog vragen? Raadpleeg dan zeker de website www.gasverandert.be