We zijn ons steeds beter bewust van de herkomst van onze energie. Uiteraard wil je met duidelijke informatie een keuze maken voor een bepaalde energiebron. We zetten de belangrijkste kenmerken, voordelen en aandachtspunten tussen grijze en groene energie voor je op een rij.

Wat is ‘grijze’ energie?

Grijze energie is energie die wordt opgewekt door de verbranding van nucleaire bronnen of fossiele brandstoffen Daarmee bedoelen we aardolie, steenkool en aardgas. Ook kernenergie behoort tot de categorie grijze energie.

Deze brandstoffen kun je niet opnieuw gebruiken. Bovendien komt er bij de verbranding van fossiele brandstoffen CO2 vrij - met uiteraard een impact op het milieu.

Wat is ‘groene’ energie?

Met groene energie bedoelen we energie die wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Deze bronnen raken nooit uitgeput. Denk maar aan de zon, wind, water, warmtekracht en biomassa. Ook ‘groen’ gas en CO2-neutraal gas rekenen we tot de groene energie. Wat dat precies is, leggen we zo meteen uit. Een belangrijke eigenschap van groene energie is dat de productie ervan geen of een zeer beperkt gevolg heeft voor de klimaatverandering. Met de keuze voor een groen energietarief draag je dus ook een steentje bij aan een schoner milieu zoals door minder uitstoot van CO2.

Hoe weet je of je groene energie ook écht groen is? Elke energieleverancier moet de verkoop van groene energie kunnen bewijzen met een zogeheten Garantie van Oorsprong. Daarmee bewijst hij dat de oorsprong van de hoeveelheid energie die je afneemt uit een duurzame bron komt. Hoe meer mensen voor groene energie kiezen hoe hoger de productie uit wind, water, zon en biomassa dus moet zijn.

En wat is dan CO2-neutraal en groen gas?

Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij. Als je kiest voor CO2-neutraal gas dan compenseert jouw energieleverancier dat door CO2-certificaten aan te kopen. Met de opbrengst van die certificaten worden maatregelen genomen om op een andere manier de CO2-uitstoot te verlagen. Zo wordt de CO2-uitstoot van het aardgas volledig gecompenseerd, daarom dus de naam CO2-neutraal.

Groen gas is gas dat uit hernieuwbare energiebronnen komt. Het is eigenlijk biogas dat geschikt wordt gemaakt voor het aardgasnet. Biogas komt bijvoorbeeld uit slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten. Het voordeel van groen gas is dat het dezelfde kwaliteiten heeft als aardgas maar duurzaam wordt geproduceerd.

Kiezen we voor groen of grijs?

Volgens de laatste cijfers van sectororganisatie FEBEG wordt ongeveer 25% van onze elektriciteit op duurzame manier opgewekt. Dat aandeel moet de komende jaren fel toenemen want de overheden in ons land en Europa hebben ambitieuze doelstellingen voor de productie van duurzame energie.

Maar of je nu voor groen of grijs kiest, door minder te verbruiken zorg je ook voor minder CO2-uitstoot en een beter milieu. Minder verbruiken is makkelijker en financieel interessanter dan je denkt. Daarom hebben we een handige checklist voor je samengesteld met tips hoe je de energie in je woning beter benut.

© Essent

Hoe is ons energiegebruik veranderd sinds het eind van de vorige eeuw?

De afgelopen dertig jaar is er veel veranderd in de productie en het verbruik van energie. Zo had steenkool in 1990 nog een aandeel van 22% terwijl dat nu onder het half procent is. Windenergie zat bij de laatste cijfergegevens van 2017 op 10,4%. In 1990 was dat 0,01%. Het aandeel van biomassa bedroeg in 2017 al 8,4% en in 1990 maar 1,6%. En zonne-energie maakt over deze periode uiteraard een heel grote sprong voorwaarts: van 0,01% naar 10,4%. Overigens zijn we de voorbije decennia minder energie gaan gebruiken: tussen 2007 en 2018 zo’n 5%.