Grey Day valt dit jaar op xx februari. Dat is de dag waarop de ‘groene energie’ in ons land op is en we overschakelen op ‘grijze energie’, afkomstig uit fossiele brandstoffen. Dat die grijze variant nog steeds broodnodig is, blijkt uit de snelheid waarmee onze groene energie opgebruikt is.

 

Grey Day werd in 2018 in het leven geroepen, en viel toen op 2 februari. Vorig jaar was dat 5 februari, dit jaar xxx. Een lichte verbetering, dus, maar nog altijd volstaat de groene energieproductie niet om alle Belgische huishoudens een heel jaar lang van groene energie te voorzien.

 

In 2016 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie in België 8,7% (ter vergelijking: in 2005 was dit 1,9%). In 2017 steeg dat cijfer naar 9,1%. Als België aan dit tempo haar energieproductie blijft vergroenen (+ 0,4% per jaar), zal onze energie in 2246 100% hernieuwbaar zijn. Niet in 2050, zoals gepland.

Wat is het verschil tussen groene en grijze energie?

Het verschil tussen beide is eenvoudig: groene energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke energiebronnen, zoals zon, wind en water. Grijze stroom is energie die wordt geproduceerd uit fossiele brandstoffen en dus beperkt en eindig is. Denk aan gas of steenkool. Ook kernenergie wordt beschouwd als grijze energie.

Energietransitie

Ook bij Essent werken we actief mee aan de transitie naar een duurzamere toekomst. Wanneer je bij Essent voor ‘Aardgas Vast’ kiest, krijg je CO₂-neutraal gas. Dit houdt in dat wij jouw aardgasverbruik compenseren door CO₂-certificaten aan te kopen. Hiermee verlenen we financiële steun aan projecten in ontwikkelingslanden die de CO₂-uitstoot verminderen. Voor elke 1000 kWh aardgas die jij verbruikt, wordt 200 kg uitgestoten CO₂ gecompenseerd.

 

Daarnaast bieden we ook groene elektriciteit aan en kan je ook met Essent zelf duurzame energie produceren via de zonnepanelen van ARALT, Solar Expertise by Essent. Meer weten over onze zonne-energie? Lees dan hier verder.

Toch heeft ook grijze energie haar nut

De komende decennia zal de Belgische bevolking blijven groeien, waardoor de vraag naar energie blijft stijgen. Uit bovenstaande cijfers blijkt duidelijk dat groene energie alleen deze vraag niet zal opvangen. We zijn er allen van overtuigd dat we evolueren naar een koolstofarme energiebevoorrading met groene energie. Maar die vergroening vraagt tijd. Om de stijgende vraag naar energie op te vangen, is de komende jaren dus nog steeds een mix tussen groene en grijze energie nodig.

 

Ook de trage groei van windmolenparken belemmert de opkomst van groene energie. In 2020 werden er 31 nieuwe windturbines geïnstalleerd, waardoor het totale vermogen stijgt tot 1360 megawatt, terwijl de doelstelling voor Vlaanderen op 1500 megawatt lag. Maar wat is dan de reden voor dat lage aantal nieuwe molens? Om te beginnen verzetten lokale besturen en omwonenden zich regelmatig tegen de plaatsing van turbines. Dit doen ze bijvoorbeeld omdat ze vinden dat hun uitzicht ontsierd wordt. Daarnaast liepen de productie en levering van de molens vertraging op, omdat enkele fabrikanten problemen ervaarden.

 

Al deze factoren zorgen ervoor dat we met een realistische blik naar het evenwicht tussen groene en grijze energie kijken. We beseffen dan ook dat grijze energie nog steeds zeer nuttig is. Nu, en in de nabije toekomst.