Sinds 2017 werkt essent.be nauw samen met de Belgische vzw Cunina. Over de jaren heen hebben we zo bijgedragen aan de stichting en bouw van een dorpje in de Himalaya, de plaatsing van zonnepanelen én de ondersteuning van Nepalese jongeren in hun schoolcarrière via peterschappen. Via briefuitwisseling houden we regelmatig contact met onze petekindjes en volgend jaar krijgen we de kans om hen in Sekha persoonlijk te ontmoeten. We zijn trots dat we zo ons steentje kunnen bijdragen op vlak van duurzaamheid, innovatie en onderwijs.

Cunina en de kracht van onderwijs

Cunina is een onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie, die in zes partnerlanden (Brazilië, de Filipijnen, Haïti, Nepal, Oeganda en Zuid-Afrika) ijvert voor een betere toegang en kwaliteit van onderwijs, onafhankelijk van politieke, religieuze of maatschappelijke overtuiging. Wie onderwijs kan volgen, kan een beroep leren. Dat betekent evenveel als een weg uit de vicieuze cirkel van armoede. Cunina is intussen twintig jaar actief in Nepal. Sophie Vangheel, de gedreven en inspirerende stichter-voorzitter, en haar team zijn er in die periode in geslaagd om dankzij onderwijs voor alle leeftijden een kansarme regio verder te laten ontwikkelen.

Ons Cunina-programma bestaat uit een reeks initiatieven. Vorig jaar startten we met het sponsoren van een opleidingscentrum in Sekha, een klein dorpje hoog in de Himalaya. De komende jaren gaan onze medewerkers samen honderd peterschappen aan om kinderen uit deze bergachtige regio van onderwijs te voorzien.

© Schoolkinderen in Sekha (foto Cunina vzw)

Plaatsing van zonnepanelen en een elektriciteitsopleiding

Leerlingen die afstuderen van de middelbare school in de Sankhuwasabha regio hebben weinig tot geen mogelijkheden om verder te studeren in de bergen. Daardoor zijn ze vaak verplicht om naar Kathmandu te trekken, wat niet goedkoop is. Om de jongeren de kans te geven in eigen streek verder te studeren, startte Cunina in 2013 een opleiding verpleegkunde. Ondertussen is het aanbod beroepsopleidingen uitgebreid met onder meer een elektriciteitsopleiding.

In de meest afgelegen bergdorpjes van het Sankhuwasabha-district is er geen elektriciteit. De voorbije jaren hebben wij geïnvesteerd in zonnepanelen voor op de daken van de scholen en gemeenschapscentra. Die zonnepanelen worden door de studenten elektriciteit zelf geïnstalleerd én onderhouden.

© Opening van de kleuterschool in Sekha (foto Cunina vzw)

Ontmoeting met Nepalese petekindjes

Naast de opbouw van het opleidingscentrum, de aanleg van de zonnepanelen en de ondersteuning van de hun schoolcarrière, hebben de medewerkers van essent.be ook een persoonlijke band met de Nepalese jongeren. In totaal gaat het samen om 100 peterschappen die de kinderen uit deze bergachtige regio van onderwijs te voorzien. Door brieven te schrijven, houden we regelmatig contact met onze petekindjes.

Het is duidelijk: ‘purpose’ of ‘MVO’ hoeven geen doel op zich te zjin: het is door de directe betrokkenheid van onze medewerkers dat dit project heel persoonlijk is geworden.

In februari 2020 zullen we met een delegatie van essent.be het opleidingscentrum officieel inhuldigen, en zo ook voor het eerst onze petekindjes in de Himalya ontmoeten. To be continued !