Drie jaar geleden gingen we bij Essent een partnerschap aan met de Belgische vzw Cunina. Met die samenwerking willen we ons steentje bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een kansarme regio op vlak van duurzaamheid, innovatie en onderwijs. Samen met Cunina geloven wij sterk in de kracht van onderwijs: wie een opleiding volgt, kan een beroep aanleren en dat betekent evenveel als een weg uit de vicieuze cirkel van armoede. Daarom doneren wij bij Essent elke maand 30 euro per petekind, waarmee het schoolgeld van de kinderen wordt betaald, zodat ze de kans krijgen op goed onderwijs. Daarnaast houden onze peters regelmatig contact met hun Nepalese kindjes via briefwisseling.

Enkele weken geleden ontvingen onze collega’s 100 brieven van hun petekindjes uit Nepal met daarbij vele mooie tekeningen, bedankwoorden én schoolrapporten. Om al deze brieven te kunnen beantwoorden, organiseerden we een schrijfdag. Favoriete onderwerpen voor deze brieven zijn eenvoudige, alledaagse onderwerpen zoals huisdieren, onze familie en de avonturen van onze kinderen in België. Zo leren we elkaar beter kennen en kunnen we onze petekindjes misschien zelfs nog extra motiveren om het goed te doen op school. 

© Twee keer per jaar ontvangen we brieven van onze petekindjes, samen met hun schoolresultaten. (foto Cunina vzw)

Onderwijs als dé sleutel naar een beter leven

Door deze kansarme kinderen een vak aan te leren, geven we hen een sleutel om uit de vicieuze cirkel van armoede te geraken. In Nepal zijn het vooral kinderen op het platteland die weinig kansen krijgen. Hoewel basisonderwijs in het land gratis en verplicht is voor kinderen van 6 tot 11 jaar, kan 30% van de bevolking niet lezen en schrijven. Bovendien gaat slechts de helft van de kinderen daadwerkelijk naar school: staatsscholen zijn dan ook van slechte kwaliteit en privéscholen zijn voor de meeste families veel te duur. Daarom zetten we ons bij Essent in voor de schoolcarrière van onze 100 petekindjes. We waren dan ook heel blij om ook de rapporten van onze Nepalese petekinderen te zien en te ontdekken hoe goed ze allemaal bezig zijn op school.

Het studietraject van onze Nepalese kinderen

Binnen het kader van Cunina leggen we de nadruk voornamelijk op duurzaam onderwijs. Dit betekent dat de focus ligt op een goed educatief traject dat aan de kinderen wordt aangeboden, tot ze in staat zijn om een goede job uit te oefenen. Binnen dat studietraject ligt de nadruk sterk op het aanleren van het Engels. Al vanaf de kleuterschool leren onze Nepalese petekindjes deze taal aan. Daarnaast betekent duurzaam onderwijs ook dat de kinderen de weg afleggen naar een goede job. Daarom kunnen ze na hun middelbare studies ook een vervolgopleiding volgen in één van de skill centers die gericht zijn op het invullen van knelpuntberoepen in Nepal. Zo kunnen de jongeren onder andere kiezen voor een opleiding als medisch assistent, ecologisch verantwoorde landbouw- en horeca-opleidingen of een IT-opleiding en wacht hen hopelijk een mooie carrière.

© Elk team bij Essent organiseert ‘briefschrijfsessies’ om de 100 petekindjes te verrassen. (foto Cunina vzw)

Volgend jaar, tussen 7 en 14 februari 2020, nemen we een nieuwe stap in het project en zal Essent met een delegatie medewerkers en peters afzakken naar Nepal om een van deze opleidingscentra in te huldigen. Dan zullen de Essenters eindelijk de kans hebben om hun petekindjes in Sekha persoonlijk te ontmoeten. Wij kijken er alvast enorm naar uit. To be continued!

Wie of wat is Cunina?

Cunina is een onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie, die in zes partnerlanden (Brazilië, de Filipijnen, Haïti, Nepal, Oeganda en Zuid-Afrika) ijvert voor een betere toegang en kwaliteit van onderwijs, onafhankelijk van politieke, religieuze of maatschappelijke overtuiging. Volgens Cunina is onderwijs noodzakelijk voor individuele en maatschappelijke ontplooiing en leidt tot duurzame ontwikkeling. Wie onderwijs kan volgen, kan een beroep leren. Dat betekent evenveel als een weg uit de vicieuze cirkel van armoede. Voor Cunina is niet alleen de toegang tot onderwijs belangrijk, maar ook de kwaliteit ervan. Lees hier meer over Cunina in Nepal.