September staat voor de deur en dat betekent naast het einde van de zomer ook de start van een nieuw schooljaar. Althans voor de kinderen in België. Wij kijken eens over de grens bij onze petekindjes in Nepal. Voor hen startte het nieuwe schooljaar al in april, waardoor ze intussen een half jaar achter de rug hebben. In tegenstelling tot de Belgische schoolkindjes, is maar de helft van hun Nepalese leeftijdsgenoten in staat om school te lopen. Daar wil Essent samen met Cunina verandering in brengen.

Nieuw schooljaar voor onze Nepalese petekindjes

Meer dan twintig jaar geleden startte Cunina met de eerste peterschappen in Nepal en sindsdien hebben ze er werkelijk bergen verzet. Sinds 2017 werken we bij Essent nauw samen met Sophie Van Geel en haar Cunina-team. Intussen telt Essent zo’n 100 peters en meters. 

 

De kindjes in België maken zich vandaag klaar voor het nieuwe schooljaar terwijl onze Nepalese petekindjes al halfweg het nieuwe schooljaar zijn. Bij hen begint het schooljaar immers niet op 1 september maar wel in april. We zijn heel trots dat we met ons team een steentje kunnen bijdragen in een regio waar kinderen het moeilijker hebben dan de onze.

© Kindjes op school (foto Cunina vzw)

De onderwijsuitdaging in Nepal

Hoewel basisonderwijs gratis en verplicht is voor kinderen van 6 tot 11 jaar, gaat slechts de helft van de Nepalese kinderen naar school. Staatsscholen zijn niet altijd van even goede kwaliteit en privéscholen zijn voor heel wat families te duur. 

 

Door die armoede krijgen vooral kinderen op het platteland weinig kansen. Veel Nepalezen ontvluchten daarom het platteland om hun geluk in de hoofdstad Kathmandu te zoeken. Meestal komen ze echter terug van een kale reis want in de grote steden is er niet voor iedereen werk. Het armere deel van de bevolking belandt er zo in sloppenwijken, zonder uitzicht op een inkomen of scholing.

Onderwijs doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede

Om de plattelandsvlucht tegen te gaan en kinderen in de afgelegen streken onderwijskansen te bieden, investeert de Belgische vzw Cunina via peterschappen in de bouw van scholen in onherbergzame gebieden en de inrichting van opleidingen voor knelpuntberoepen. De reden? Wie onderwijs volgt, kan een beroep leren en dat betekent evenveel als een weg uit de vicieuze cirkel van armoede. 

 

In onze vorige blog vertelden we al dat we met de medewerkers van Essent via briefwisseling regelmatig contact houden met onze petekindjes. De komende weken staat er weer een schrijfdag op de planning. Daarover vertellen we jullie de volgende keer meer!

 

Lees hier meer over Cunina in Nepal.