Aangepaste algemene voorwaarden na ondertekening nieuwe versie consumentenakkoord

 

Op 28 juni 2017 ondertekende essent.be, samen met vele andere leveranciers van elektriciteit en aardgas, de nieuwe versie van het consumentenakkoord voor energie. Het is een goed, verregaand akkoord dat de consument daadwerkelijk beschermt. Als gevolg daarvan hebben we ook onze algemene voorwaarden in uw voordeel aangepast.

Wat is het consumentenakkoord?

Het consumentenakkoord is een soort gedragscode die Belgische energieleveranciers vrijwillig ondertekenen ter bescherming van de klant tegen eventuele oneerlijke praktijken of misleidende informatie. In geen enkele andere economische sector noch in een ander Europees land bestaat er zo’n verregaande overeenkomst. Het oorspronkelijke akkoord werd al een aantal keer herzien en in juni 2017 is er dus weer een nieuwe versie ondertekend.

Wat is de belangrijkste wijziging aan de algemene voorwaarden?

Het nieuwe consumentenakkoord en dus ook onze nieuwe algemene voorwaarden geven u het recht om de terugbetaling van uw waarborg te vragen zodra u gedurende 1 jaar al uw energiefacturen betaalde, binnen de betalingstermijn en zonder betalingsherinnering, én als u bij ons geen openstaande schuld meer hebt.

We nodigen u uit om de nieuwe versie van onze algemene voorwaarden (201801) te raadplegen via www.essent.be/nl/algemene-voorwaarden. De aangepaste voorwaarden vervangen de huidige algemene voorwaarden vanaf 1/01/2018. Als u de algemene voorwaarden graag per post ontvangt, vraag dan gerust een kopie aan onze klantendienst, via het contactformulier op www.essent.be/nl/contact of telefonisch op 078 15 79 79 (zonaal tarief) van maandag tot vrijdag tussen 8 en 19 uur (uitgezonderd feestdagen).

Wat gaat er nog veranderen dankzij het nieuwe consumentenakkoord?

We zetten graag even de belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje:

•Verhoogde bescherming en transparantie onder meer op het gebied van prijzen en kortingen. Zo moet bijvoorbeeld de aankondiging van een procentuele korting ten opzichte van de prijs die niet de totaalprijs is, duidelijk en ondubbelzinnig weergeven dat die korting enkel op de energiecomponent slaat. Het moment waarop de korting definitief wordt verworven moet ook eenduidig worden weergegeven (in de specifieke voorwaarden van de korting).

•Specifieke regels voor de levering van extra diensten en producten bij een energieovereenkomst. Zo geldt de verplichting om de consument via een degressieve tabel te informeren over de restwaarde die hij/zij voor de dienst of het product moet betalen bij vroegtijdige beëindiging van de energieovereenkomst.

•In het kader van de hernieuwingscommunicatie en de jaarlijkse verplichte mededeling van het goedkoopste tarief zullen wij altijd verwijzen naar de websites van de gewestelijke regulatoren (VREG en CWaPE) zodat u kunt nagaan wat voor uw verbruik het goedkoopste tarief is op de markt.

De volledige versie van het nieuwe consumentenakkoord vindt u hier

Waarom kwam er een nieuwe versie van het consumentenakkoord?

De betrokken partijen wilden een nog evenwichtiger akkoord, in het belang van de consument. Door de voortdurende technologische evolutie werd het belangrijk om bepaalde procedures aan te passen en te vereenvoudigen. Het gaat erom de energiemarkt toegankelijker, transparanter en gebruiksvriendelijker te maken voor de klanten.

Waarom tekende essent.be ook deze nieuwe versie?

De overeenkomst is een goed, verregaand akkoord. Het brengt transparantie en beschermt u als consument beter dan voordien. De bedoeling is dat u beter geïnformeerd en dus bewuster een voordelige keuze kunt maken. Het akkoord zorgt ook voor stabiliteit op de markt, die nodig is voor investeringen. We zijn blij er als essent.be deel van uit te maken.