Eind december 2018 kondigde de Luikse energieleverancier Zéno aan dat het stopt met het leveren van elektriciteit en gas aan gezinnen. Zéno was daarmee het vijfde energiebedrijf dat er in 2018 de brui aan gaf, en dat is geen verrassing. Het Belgische ‘energiebeleid’ zit vast in een vicieuze cirkel. De prijs van de energiefactuur blijft stijgen en dat betekent hogere aankoopkosten, meer voorfinanciering en een grotere kans op wanbetaling. Kleine spelers kunnen het hoofd niet meer boven water houden en grote energiereuzen besluiten samen te smelten. Het resultaat? Consolidatie van het energielandschap en mogelijks nog hogere energiefacturen. Hoog tijd dat de regeringen in actie treden.

Hoogste taksen van Europa

Steeds meer Belgen hebben moeite met het betalen van hun elektriciteits- of aardgasfactuur. Uit recente cijfers van de Vlaamse energieregulator Vreg blijkt dat er vorig jaar bijna honderdduizend afbetalingsplannen opgestart zijn in Vlaanderen. Dat is een alarmerende stijging van bijna 20%. Nooit waren het er zo veel als in 2017 en dat zal in 2018 en 2019 niet beter zijn. De jaarfactuur voor elektriciteit steeg voor een gemiddeld gezin tussen januari 2015 en januari 2018 immers van 676 euro naar 938 euro, een stijging met bijna 40%.

 

Weet dat de energiecomponent maar een beperkte impact heeft op de uiteindelijke omvang van de elektriciteitsfactuur. Meer dan 2/3de van de factuur wordt bepaald door taksen en heffingen. Als we naar onze buurlanden kijken doet enkel Duitsland het slechter dan België op het vlak van taksen en heffingen. Dat terwijl we ons voor de elektriciteitsprijs wél in het gezelschap van onder meer Nederland en Frankrijk bevinden. Op z’n minst, dat was tot enkele maanden geleden zo. Met de koude periode schiet ook de energieprijs verder de hoogte in.

Geen stabiel ondernemingsklimaat

De fors oplopende energieprijzen zijn een knelpunt voor de klanten, maar hebben ook een negatieve impact op de leveranciers. Wanneer de prijs van de energiefactuur blijft stijgen, zijn er hogere aankoopkosten, meer voorfinanciering en een grotere kans op wanbetaling. Een frappant voorbeeld daarvan is de huidige situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Steeds meer energieleveranciers trekken weg uit de hoofdstad. De reden? Het risico op wanbetaling bij klanten die in Brussel wonen, is de laatste jaren groot geworden en dat heeft een enorme invloed op de markt. Minder spelers betekent immers minder competitiviteit en daarmee ook een hogere energieprijs. Voor kleinere spelers op de elektriciteitsmarkt worden de stijgende groothandelsprijzen onhoudbaar. Denk maar aan de ‘prijsbrekers’, zoals EnergyPeople dat in het zog van Anode zijn activiteiten afbouwt, en Zéno dat er eind 2018 de brui aan gaf.

 

Het wordt tijd dat de Belgische overheid met zijn vier individueel opererende Ministers voor Energie zich zorgen maakt over het ondernemingsklimaat binnen de energiesector. De kost om te ondernemen in de energiesector ligt te hoog en de versmelting van enkele grotere spelers, zoals Lampiris met Total en Eneco met Eni, zorgt bovendien voor een versmalling van het energielandschap, terwijl er ruimte moet zijn voor kleine, innovatieve of nichespelers.

Overheid, onderneem actie

In tegenstelling tot mijn concullega’s (zoals ze op 2 januari stelden in een Vlaamse krant) geloof ik dat er in België wél ruimte is voor grote en kleine spelers op de energiemarkt. Met een duurzame klantenbasis en een sterk moederbedrijf achter ons, zit Essent in veilig vaarwater. Maar willen we een stabiele energiemarkt, met grote én kleine nichespelers, dan moet de overheid dringend actie ondernemen.

 

De eerste voorwaarde is bevoorradingszekerheid, een basisregel voor een goed functionerende economie en maatschappij. De goedkeuring van het wetsontwerp over het Capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) door de regering in lopende zaken begin januari was daarom een zeer goede zaak. Nu moet het parlement volgen. Dit CRM kan de energiemarkt voorzien van een echte capaciteitsmarkt die de beschikbaarheid van productiecapaciteit, opslag en vraag waarborgt – dé garantie op bevoorradingszekerheid op lange termijn in België.

 

België telt verschillende ambitieuze spelers, maar behalve bevoorradingszekerheid is er ook nood aan een duidelijk afgebakend speelveld én de nodige spelregels. De energietransitie zal enkel haalbaar zijn als er een stabiel regulatoir kader wordt gecreëerd, over de regiogrenzen heen. Bied regelzekerheid aan wie wil investeren in nieuwe energiebronnen; zorg voor een doordacht stimuleringsbeleid; vind een evenwicht tussen straffen en belonen en leg niet alles in het mandje van de accijnzen en heffingen.

 

Een derde voorwaarde: geen inmenging in de prijszetting. Premier Michel pleitte in november 2018 voor een energienorm, om zo buitensporige energieprijzen te verhinderen. Dat is dweilen met de kraan open. De vrijgemaakte energiemarkt staat onder druk en dat onzekere ondernemersklimaat resulteert mee in een hoge energiefactuur. Een energienorm is nodig, als die zich richt op de taksen en heffingen.

 

Samengevat: zorg voor duidelijke, stabiele en geharmoniseerde spelregels, zorg voor bevoorradingszekerheid en laat de vrije marktwerking. Het resultaat: méér spelers en méér concurrentie. De consument zal er enkel bij winnen.